ANNONS:

 
 
 
Polistidningen nr 1/2019 kommer runt 8 februari.
Fullständig utgivningsplan finns här.
 
 

Ordförandeord

Dags för en blocköver-
skridande polispolitik
Lena Nitz, ordförande
 
 
 
 
 

Arkiv

Knivattack-dom överklagad

Publicerad 2018-04-23

Aktuellt Den unge man som i tingsrätten dömts för mordförsök på polismannen Ted Eriksson har överklagat domen.

Stockholms tingsrätt bedömde att mannen var minst arton år och dömde honom till fem års fängelse, utvisning och återreseförbud för försök till mord samt två fall av misshandel. Samtidigt tilldömdes Ted Eriksson 100000 kronor i kränkningsersättning.

Kammaråklagare Daniel Suneson har inte överklagat domen.
– Det blev den rubricering och den påföljd som jag hade yrkat på, säger han till Polistidningen.

Förövaren vill däremot att hovrätten ändrar domen. Via sitt ombud yrkar han på att hovrätten, när det gäller knivattacken, istället dömer honom för grov misshandel. I överklagan skriver försvarsadvokaten:
”Tingsrätten har gjort en felaktig bedömning. Det är inte ställt utom allt rimligt tvivel att XX haft likgiltighetsuppsåt till att bringa Ted Eriksson om livet.”

Han yrkar även på att hans klient ska bli frikänd, alternativt få ett lindrigare straff, när det gäller de två andra fall av misshandel som tingsrätten dömt honom för.

När det gäller åldern skriver försvararen i överklagan att det är ”mest sannolikt att han var 17 år” vid gärningstillfället.
Den unge mannen vill även att hovrätten antingen ogillar målsägandenas skadeståndsanspråk eller sätter ned dessa. Samma sak med utvisningsbeslutet – också i den delen vill han att hovrätten ogillar åklagarens yrkande eller i vart fall sätter ned tiden för förbudet att återvända till Sverige.
Tingsrätten har … inte i tillräcklig utsträckning tagit hänsyn till den oroliga situationen i Afghanistan, XX:s ringa ålder och psykiska ohälsa … Den faktiska avtjänandetiden är alltför kort för att förvänta sig någon förändring avseende säkerhetsläget i Afghanistan eller XX mående.”

Foto: Magnus Laupa

Svt har pratat med Ted Eriksson om överklagandet.
-Innerst inne önskar man att det rättsliga ska vara över. Det tar ändå mycket tid och kraft av en. Men jag var inställd på en överklagan, säger han till Svt.

UPPDATERAD: Förhandlingarna i Svea Hovrätt inleddes den 28 maj. Domen skulle ha kommit 12 juni, men har skjutits upp.

Läs om tingsrättsdomen här.

Läs vår intervju med Ted Eriksson här.