ANNONS:

 

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 2. Den delas ut i april till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 

Ordförandeord

I kriser står poliskåren för trygghet

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Forskare beskrev våldsspiral

Publicerad 2018-06-13

Aktuellt Skjutningar och sprängningar har spridit sig norrut från Malmö. Nu toppar Stockholm statistiken med flest handgranatsdetonationer.

– Det är intressant att notera att kriminalitet ofta kommer tidigare här nere. Ett exempel är mc-brottsligheten, säger Manne Gerell, forskare vid institutionen för kriminologi vid Malmö universitet.

Det var den 4 april som Gerell talade på Malmö stadsbibliotek. Hans specialitet är forskning om sambandet mellan brott och geografisk plats och det är en delvis dyster bild av våldssituationen i Sverige som han målar upp. En liten andel unga män uppvuxna i utanförskapsområden ligger bakom de senaste årens uppgång avseende sprängningar och skjutningar. Under en längre period skedde runt 20 mord per år med skjutvapen. Men 2017 inträffade en drastisk förändring – med 40 sådana mord.

– Det ser kanske inte så dramatiskt ut, men om man tänker på vad det är för siffror. I procent handlar det om mer än en fördubbling.

Men långt ifrån alla invånare utsätts. Skjutningarna är inte bara koncentrerade till områden i vissa städer utan även till enstaka kvarter, gårdar och gator. Här genererar våldet nytt våld i en hämndspiral.

– Sker det en skjutning på en plats fyrdubblas risken att det sker en ny skjutning på samma plats inom två veckor.

Det var också i Malmö som enstaka handgranatsprängningar först fick fäste för att växa till ett stort problem som spred sig norrut. Här gick det från ett par sprängningar per år till lika många varje månad. 2013 inträffade det åtta sprängningar i Malmö, medan fenomenet knappt ökade på andra ställen i landet. Men redan 2016 hade Stockholm, enligt Gerell, flest sprängningar med handgranater i Sverige.

En sammanställning från NOA, som Gerell hänvisar till, indikerar också att situationen är extrem i Malmö. I storstadslänen skedde det runt 60 årliga sprängningar mellan 2010 och 2014 – av dem genomfördes 60 procent i Malmö. Med hänsyn taget till att Malmö har mindre befolkning än Stockholm och Göteborg var sprängningar tio gånger vanligare där än i de båda större städerna.

Och en ännu inte publicerad studie tyder på att den våldsamma utvecklingen gått att ana sedan lång tid. I materialet behandlas skjutvapenvåld inom ett 20-årsintervall. Flera mått används, inte bara lagförda brott, för att klarlägga tendenser och förändringar. Bland annat antalet misstänkta för skjutvapenbrott och hur många som vårdas för skottskador på sjukhus har förts in i undersökningen.

Manne Gerell berättade att samtliga kurvor pekar uppåt, och att denna utveckling har pågått länge, åtminstone sedan slutet av 1990-talet.
– Flera av måtten som vi studerar har tredubblats sedan dess.