ANNONS:

 

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 2. Den delas ut i april till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 

Ordförandeord

I kriser står poliskåren för trygghet

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Låt aspirantlönen
komma ikapp inflationen

Publicerad 2018-06-14

Insänt Då var det dags för sommarens insändare och med tanke på tidpunkten känns det relevant att skriva något om lönen (eller bristen på densamma). Det finns ju ett flertal uppslag – ska man ha högre lön eller tillägg när man arbetar i bristorter, till exempel Norrlands inland, och/eller utsatta områden såsom Vivalla i Örebro? Ska hundförare faktiskt få betalt för all den (fri)tid de lägger på att träna sina hundar? Borde inte instruktörer få ett tillägg för sin utökade kompetens? Det finns en uppsjö av ingångsvinklar men nu kommer det handla om en grupp som vi alla tillhörde ett kort tag i början på vår polisiära karriär men som alltid hamnar i skymundan.

Gruppen jag talar om är naturligtvis aspiranterna. Vissa av oss har denna tid relativt färskt i minnet medan andra får en nostalgisk blick och börjar svamla om svunna tider när de lämnade PHS någon gång under andra halvan av förra århundradet. Oavsett när man gjorde aspiranten minns man den som en oerhört hektisk och krävande men ändock rolig och mycket givande tid innan man släpptes ut för att prova vingarna på egen hand. En annan sak som man minns är lönen, eller rättade sagt bristen på densamma, för 15 000 kronor plus eventuell övertid räckte inte långt.

Här skulle ju någon kunna invända att de borde vara glada att de får betalt över huvud taget; det är ju inte en självklarhet att ha betald praktik. Dessutom är de ju inte ”riktiga” poliser ännu och räknas inte med i bemanningen utan de är ju där för att lära. Men, nu är det ju så att poliser måste flytta kors och tvärs över landet ett par gånger under sin utbildning och därmed dras med dubbla hyror och andra kostnader. Och trots att de ”bara” är aspiranter utför de ändå ett arbete (även om de kan behöva en eller annan hjälpande hand).

Nu undrar kanske några av er när aspiranterna fick sin senaste lönehöjning? Var det 2015, 2008 eller till och med ännu tidigare? Tro’t eller ej – aspiranterna har inte fått en endaste sedan 2002, då den höjdes från 14 500 till 15 000 kronor. Om lönen hade följt inflationen hade de i alla fall haft ca 17 700 kronor nu, vilket inte hade varit fantastiskt men mer acceptabelt.

Det finns säkert en hel del kollegor med runt 25-30 år i tjänst som också har fått stå tillbaka under en lång tid och inte heller har fått se några större lönehöjningar de senaste åren. Detta är naturligtvis också skit, men nu när man siktar på att examinera uppåt 1600 nya poliser per år borde myndigheten se över aspiranternas lön. Jag anser inte att det är för mycket att kräva en löneförhöjning på 16 (!) år för att låta aspirantlönen komma ikapp inflationen. Pengarna skulle naturligtvis inte tas från Ralsen, utan bekostas av myndigheten.

En avslutande undran är ju var Polisförbundet är i allt detta? De arbetar ju på bred front, bland annat med att väcka opinion, påtala vikten av att ha en välutbildad kår, förbättra våra villkor samt mycket mer. Allt detta gagnar oss alla men vissa punkter, till exempel aspirantlönen, verkar tyvärr ha hamnat vid sidan. Som sagt är det myndighetens ansvar att höja aspirantlönen, men det vore nog både bra och behövligt om Polisförbundet tog fram en större blåslampa och eldade på lite mer energiskt.

John
IGV Nordost, Göteborg