ANNONS:

 
 
 

Ordförandeord

Lönesatsning och långsiktighet
Lena Nitz, ordförande
 
Polistidningen nr 2/2019 kommer runt 12 april. Nummer 3 når brevlådorna 14 juni.
Fullständig utgivningsplan finns här.
 
 
 
 
 
 

Arkiv

Steget närmare västupphandling?

Publicerad 2018-06-29

Grafik: Ali Moosavian

Aktuellt Förvaltningsrätten ger Polismyndigheten rätt och avslår den ansökan om överprövning som gjorts angående upphandlingen om polisens skyddsvästar.

Therése Westermark

-Vi är glada för domen och hoppas kunna teckna avtal snart, säger Therése Westermark, tillförordnad chef för inköpsenheten på Polismyndighetens ekonomienhet.
Länge har det pågått olika processer kring upphandlingen av skyddsvästarna. När Polismyndigheten den 14 mars i år meddelade tilldelningsbeslut om avtal med en belgisk leverantör, var detta det sjunde försöket att få till avtal sedan 2011.

En av konkurrenterna begärde överprövning av beslutet. Det bland annat med hänvisning till att de ansåg att den utvalda leverantören erbjudit ett orimligt lågt pris och att fel begåtts i samband med betygsättningen av västarna i fältprovet. Enligt förvaltningsrätten har konkurrenten inte kunnat visa att Polismyndigheten har gjort fel enligt gällande bestämmelser. Inte heller att konkurrenten lidit eller kommer att lida skada.

Enligt Therése Westermark kvarstår nu att genomföra vissa säkerhetsrutiner innan avtal kan skrivas. Det ska också ha gått tio dagar efter det att domen har fallit, utan att ett nytt överklagande kommer in, för att avtal ska kunna slutas. Som allra tidigast kan detta, enligt reglerna för offentlig upphandling, ske tisdag den 2 juli.
Själva domen kan i teorin överklagas så sent som den 11 juli.

Konkurrentens ombud vill i nuläget inte uttala sig om huruvida en ytterligare överklagan kommer att göras.

Läs mer om turerna kring Polisens skyddsvästar i Polistidningens granskning ”Varför låter västarna vänta på sig”