ANNONS:

 
Polistidningen nummer 4, med Django på omslaget, delades ut runt 7 september. Nummer 5 kommer cirka 19 oktober. Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Lenas ledare

"Ingen ska behöva tystna på grund av rädsla"

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

NYA ARTIKLAR

 

Arkiv

Polisen föreslås slippa tillståndskrav för kameraövervakning

Publicerad 2018-08-17

Aktuellt Polisen, Säpo, Tullverket och Kustbevakningen föreslås undantas från kravet på tillstånd för kamerabevakning av platser dit allmänheten har tillträde.

I december 2017 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att föreslå åtgärder för att underlätta kameraövervakning i brottsförebyggande syfte. Nu har särskilda utredaren Johan Sjöö kommit med ett delbetänkande.
De myndigheter förslaget avser ska själva stå för en bedömning som ska säkerställa att intresset av bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Om denna bedömning inte görs kan myndigheten drabbas av en sanktionsavgift.
I regeringsuppdraget ingick att ersätta tillståndsplikten med en anmälningsplikt, men någon sådan föreslår inte utredaren.
Läs hela delbetänkandet på regeringens hemsida