ANNONS:

 
 
 

Ordförandeord

Lönesatsning och långsiktighet
Lena Nitz, ordförande
 
Polistidningen nr 2/2019 kommer runt 12 april. Nummer 3 når brevlådorna 14 juni.
Fullständig utgivningsplan finns här.
 
 
 
 
 
 

Arkiv

Polisen föreslås slippa tillståndskrav för kameraövervakning

Publicerad 2018-08-17

Aktuellt Polisen, Säpo, Tullverket och Kustbevakningen föreslås undantas från kravet på tillstånd för kamerabevakning av platser dit allmänheten har tillträde.

I december 2017 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att föreslå åtgärder för att underlätta kameraövervakning i brottsförebyggande syfte. Nu har särskilda utredaren Johan Sjöö kommit med ett delbetänkande.
De myndigheter förslaget avser ska själva stå för en bedömning som ska säkerställa att intresset av bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Om denna bedömning inte görs kan myndigheten drabbas av en sanktionsavgift.
I regeringsuppdraget ingick att ersätta tillståndsplikten med en anmälningsplikt, men någon sådan föreslår inte utredaren.
Läs hela delbetänkandet på regeringens hemsida