ANNONS:

 
 
 

På Twitter

 

Ordförandeord

Lönesatsning och långsiktighet
Lena Nitz, ordförande
 
 
 
 
 
 

Arkiv

Avskedande står fast

Publicerad 2018-09-21

Aktuellt En polisman som bland annat dömts för att ha hotat sina kollegor avskedades i fjol. Polisförbundet ville att Arbetsdomstolen skulle pröva detta.

Förbundet framförde att polismannen avskedats utan att ens saklig grund för uppsägning förelegat. Detta med hänvisning till felaktiga domar, att mannen varit påverkad av alkohol och medicin, att han led av psykisk sjukdom samt att Polismyndigheten inte fullgjort sitt arbetsanpassnings- och rehabiliteringsansvar.

Staten har bestridit detta och framhåller bland annat att polismannen omplacerats, men att misskötsamheten har fortsatt.

I sin dom skriver Arbetsdomstolen:

XX har inom loppet av 18 månader gjort sig skyldig till hot mot tjänsteman, olovlig körning (grovt brott) och ofredande. Han har därutöver försökt få tillgång till sekretessbelagda uppgifter ur polisregistret för att olovligen utnyttja dessa.

Enligt Arbetsdomstolens mening är det härigenom klart att XX inte förmått leva upp till de krav på integritet och oförvitlighet som måste ställas på en polis för att han eller hon ska få kvarstå i en sådan anställning. Denna slutsats ändras inte av det förhållandet att gärningarna kan ha haft sin bakgrund i sjukdom eller att hans psykiska hälsa numer förbättrats och att han synes ha kommit tillrätta med sitt alkoholberoende.

/…/ Det har alltså funnits laga skäl att avskeda honom”

Polisförbundets begäran avslås och förbundet får även ersätta statens rättegångskostnader med 273 960 kronor.