ANNONS;

ANNONS:

 
 


Polistidningen nummer 4 delas ut runt den 6 september. Nästa nummer kommer omkring 18 oktober. Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundets medlemsservice: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

Urholkningen av polisrollen måste stoppas

Lena Nitz, ordförande

 
 

 
 

Arkiv

Bullerfrågan mullrar vidare

Publicerad 2018-10-23

Aktuellt Arbetsmiljöverkets långbänk till process mot Polismyndigheten avseende bullerfrågan avslutas – och börjar på sätt och vis om från början.

Arbetsmiljöverket yrkar nu på att Polismyndigheten ska betala ut vite för de brister i arbetsmiljön avseende buller som det nu pågått processer om i tre års tid. Det började med en anmälan i enlighet med 6:6A, som gjordes av nationella huvudskyddsombudet i december 2015. Anmälan ledde till att Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion och efter den krävde ett antal åtgärder. Bland annat att poliserna skulle ha tillgång till funktionella hörselskydd och att arbetsmiljön skulle undersökas ur ett bullerperspektiv. De krävde också att regelbundna hörselkontroller infördes.

Arbetsmiljöverkets beslut har sedan överklagats av Polismyndigheten i både Förvaltningsrätten och Kammarrätten. I februari i år gav Kammarrätten Arbetsmiljöverket rätt och Polismyndigheten valde att inte överklaga vidare.

Bland de åtgärder som Polismyndigheten hade att vidta före den 8 december 2017, för att slippa vite, anser nu. Arbetsmiljöverket att flera har uppnåtts. Bland annat genomförs hörseltester och tillgång till hörselskydd ska vara på plats. Men andra brister kvarstår. Därför vänder sig nu Arbetsmiljöverket till Förvaltningsrätten än en gång. Den här gången för att få vitet på upp till 3 000 000 kronor utbetalat.

Bland annat menar Arbetsmiljöverket att Polismyndigheten inte undersökt arbetsmiljön hos poliser i kommenderingsmiljön, IGV och trafiken. Det är också de grupper man anser är mest utsatta. Arbetsmiljöverket anser också att rutiner och samverkan mellan de olika instanser som ansvarar för arbetsmiljön brister.

För de åtgärder som genomförts kan vitet komma att jämkas. Det lämnar Arbetsmiljöverket åt Förvaltningsrätten att avgöra. Enligt Emma Cronberg, tidigare nationellt HSO och huvudskyddsombud i Stockholm, kommer Arbetsmiljöverket att öppna upp ett nytt ärende för de åtgärder som ännu inte är vidtagna. ”Skyddsorganisationen är inte nöjd förrän förändring har slagit igenom hos medarbetarnaskriver Emma Cronberg på Polisförbundet Stockholms sajt Blåljus.nu.

Läsmer om vändorna kring arbetsmiljön och buller. Till exempel här och här.