ANNONS;

 

Ordförandeord

Om vikten av att agera i tid

Lena Nitz, ordförande

 
 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 1. Den delas ut i februari till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 

 

NYA ARTIKLAR

 

Arkiv

Motion om enhetlig utbildning

Publicerad 2018-10-17

Johanna Spjut på Polisförbundets kongress i september

Aktuellt -På löpande band har man sänkt kraven. Nu börjar vi se faktiska konsekvenser av det.

Så sa Johanna Spjut, huvudskyddsombud i Stockholm Nord, när hon på Polisförbundets kongress talade för en av den egna fackstyrelsens motioner. Enligt motion 58 går många studenter ut på aspiranten utan tillräckliga polisiära färdigheter, vilket belastar polisområdena. Motionen består av flera förslag, så kallade att-satser, om hur förbundet bör arbeta för en förbättring.

Att verka för en komplett rekryteringsprofil, framtagen i samverkan med Polismyndigheten, är ett. Man föreslår också att förbundet ska kräva en enhetlig rekrytering, enhetligt utbildningsinnehåll på samtliga orter, samt att utbildning i MP5 och ”ryckarkurs” ska klaras av under grundutbildningen. Den sista att-satsen går ut på att åter göra poliser till en del av rekryteringsprocessen.
-Vi pratar allihop om att vi vill uppgradera polisyrket och det här är grunden i det, fortsatte Johanna Spjut.

Motionen klubbades igenom, trots att förbundsstyrelsen i vissa delar ansåg att den skulle vara besvarad. De ville också att delen om enhetlighet skulle avslås, då detta kan bli svårt att kombinera med en framtida akademisering.

I debatten inför beslutet sades bland annat att många aspiranter är för dåliga på att köra bil för att kunna tillgodogöra sig ryckarkursen under grundutbildningen. Johanna Spjut anser inte att det stämmer, men om så är fallet är det enligt henne snarare ett argument för ett tidigareläggande av förarutbildningen.