ANNONS:

 

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 2. Den delas ut i april till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 

Ordförandeord

I kriser står poliskåren för trygghet

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Motion om sommar-
och vintertid inte prio

Publicerad 2018-10-26

Aktuellt Natten till söndag kan många sova en timme längre. För poliserna som jobbar natt då innebär det i stället en timme mer jobb, utan extra betalning.

Å andra sidan blir det inget löneavdrag för de poliser som i mars jobbar vid omställningen till sommartid, trots att det nattpasset blir en timme kortare.

Motion sex till Polisförbundets kongress handlade om att förbundet ska jobba för att betalningen borde stämma med den faktiska tjänstgöringstiden.

Kongressen beslutade att den motionen inte är en av de frågor som förbundet ska prioritera. Detta enligt förbundsstyrelsen förslag. Så här motiverades detta:

”Avtalsmässigt har detta varit ett givande och tagande för att skapa ett enkelt system där tiden mellan 01.30 och 03.30 anses utgöra 2 timmar oavsett om klockan vridits fram eller tillbaka under denna tidsrymd. Det motionären avser kan måhända vara den mest exakta tillämpningen men så länge det inte systemmässigt lätt kan omhändertas ser inte förbundsstyrelsen att denna fråga ska prioriteras.”

Sedan 1996 har hela EU gemensam sommartid. Den pågår från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober. Efter en webbenkät*, som gav stöd för att man borde sluta ställa om klockan, beslutade EU-kommissionen 12 september i år att lägga ett lagförslag i frågan. Det ger medlemsländerna själva rätt att välja om de vill ställa om klockan eller inte. Förändringen kan träda i kraft i oktober 2019.

*Bland de 4,6 miljoner svarande ville mer än 80 procent skrota tidsomställningen under sommarhalvåret.

Källor: Polisförbundets motionssvar inför Kongressen i september 2018, Sveriges radio, Expressen, Wikipedia.