ANNONS:

 

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 2. Den delas ut i april till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 

Ordförandeord

I kriser står poliskåren för trygghet

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

 
 

Arkiv

”90 procent administration
och återrapportering”

Publicerad 2018-12-01

Aktuellt Administrationsbördan och bristande bemanning är ett stort gissel för polischeferna, enligt en rapport som Polisförbundet offentliggör i dagarna.

Rapporten.

Att som polischef få ihop folk till passen, samtidigt som man ansvarar för att poliserna inte jobbar för mycket, är knivigt. 77 procent av cheferna i förbundets rapport uppgav att de sällan eller aldrig har rätt bemanning i förhållande till kraven.
”Utbildningar och kompetensutbildning blir lidande, arbetsklimatet blir sämre, planeringen omöjlig och insatser ställs in på grund av personalbrist,” uppger en chef enligt rapporten.

Hela 78 procent av cheferna ser ett behov av chefs-/ ledningsstöd – något som 34 procent av de som svarat själva har. Flera efterlyser ett rent administrativt stöd. I rapporten citeras en chef om detta: ”Ägnar mig till 90 procent åt administration och olika återrapporteringsuppgifter. 10 procent åt att coacha medarbetare och att få den operativa verksamheten att flyta på. Det borde vara tvärtom.”

Många lyfter enligt rapporten att bristen på en biträdandefunktion leder till en ökad sårbarhet. ”Tar jag ledigt eller blir sjuk finns det ingen som täcker för mig.”

373 chefer

Polisförbundets rapport
Att leda utan mandat bygger på en webbenkät som 1769 av förbundets medlemmar i yrkesverksam ålder svarade på i början av året.

373 av de svarande har någon form av chefs- eller ledarbefattning.

Undersökningen har utförts av Novus Opinion och svarsfrekvensen var 54 procent av nettourvalet.

27 procent av cheferna svarar att de sällan eller aldrig har rätt mandat för att beslutsfattandet ska flyta på. ”Beslutsfattande som skulle lyftas ut till lokal nivå har istället centraliserats till regionnivå. Det gör att det mesta har blivit trögare och mer toppstyrt.”

Bland kommentarerna från medarbetare som inte är chefer finns enligt rapporten en del generell kritik mot chefer och deras kompetens. Betydligt fler uppges dock uttrycka förståelse. ”De är otrygga, får inte utbildning och förutsättningar för att göra ett bra jobb och våga fatta beslut. Istället är det HR, planeringen och PAC (Polisens administrativa center) som blir beslutandefunktioner – de som egentligen är stödfunktioner.”