ANNONS:

ANNONS:

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 4. Den delas ut i september till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

Polisen får inte prioriteras ner

Lena Nitz, ordförande

 
 
 

 
 

Arkiv

Foto: Anna Hjorth

Arkivfoto: Anna Hjorth

Upprepad kritik mot
rekrytering till utlandsuppdrag

Publicerad 2018-12-20

Aktuellt Bristande transparens och arbetsledningsbeslut som rundar krav på bedömning av förtjänst och skicklighet. Polisens internationella enhet får kritik efter en inspektion.

Svensk polis har en rad internationella uppgifter. Bland annat finns det en utlandsstyrka med svenska poliser som deltar i fredsbevarande insatser världen över. Ansvaret för denna verksamhet ligger på Polismyndighetens internationella enhet.

Åren 2015–2016 gjordes en översyn av enhetens verksamhet som avslöjade en rad brister. Det gällde bland annat hur utlandstjänsterna tillsattes. Uppgifter gjorde gällande att man som sökande behövde ”känna en handläggare” för att komma i fråga för ett sådant uppdrag. Oavsett hur det förhöll sig med den saken rubbade blotta misstanken förtroendet för hela processen, enligt översynen. Och klart var att det inte gick att bedöma i efterhand hur urvalet bland sökande hade gått till. Internationella enheten fick i uppdrag att förbättra transparensen i rekryteringsprocessen och säkerställa att alla jobbansökningar i fortsättningen bedömdes utifrån sakliga grunder.

I våras gjorde Polismyndighetens tillsynsfunktion en uppföljande inspektion av enheten. Slutsatsen i tillsynsrapporten är att väldigt lite har hänt sedan den förra översynen. Trots uppmärksammade brister och lämnade rekommendationer har internationella enheten inte uppnått ökad transparens eller utvecklat rekryteringsprocessen för att komma till rätta med problemen.

Nya stickprovskontroller visar att man har använt arbetsledningsbeslut för att bemanna jobb i utlandsstyrkan trots att de borde ha tillsatts genom öppen rekrytering. Därmed har förtjänst- och skicklighetsbedömningen satts ur spel. Dessutom har lediga anställningar inte blivit utlysta.

Ett annat problem som uppmärksammas av inspektörerna är att Polismyndigheten betalar ut utlandstillägg och missionstillägg som saknar stöd i författning, beslut eller kollektivavtal. Lönetilläggen för anställda i utlandstjänst kan uppgå till tiotusentals kronor i månaden, enligt uppgifter i tillsynsrapporten.

Totalt lämnar inspektörerna elva rekommendationer om olika förbättringar som behöver göras vid internationella enheten. Förutom de tidigare beskrivna problemen handlar det om att åtgärda brister i ekonomiska prognoser, resultatredovisning, förläggning av arbetstid och arbetsmiljö med mera.

Källa: Uppföljande inspektion av internationella enheten

Läs mer: Insändaren ”Aldrig någonsin tidigare har det funnits sådana brister”.