ANNONS:

ANNONS:

 

Ordförandeord

När det man längtat till inte blir som man tänkt sig

Lena Nitz, ordförande

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 3. Den delas ut i juni till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Polismyndigheten riskerar bullervite – igen

Publicerad 2019-01-11

Aktuellt Arbetsmiljöverket är fortfarande inte nöjda med hur Polismyndigheten hanterar frågan om buller i polisernas arbetsmiljö. Nu flaggar de för att det kan bli fråga om ett nytt vitesföreläggande.

I slutet av förra året fastställdes föreläggande om vite om 3000 000 kronor för Polismyndigheten. Detta då Kammarrätten valde att inte ta upp ärendet efter det att Polismyndigheten överklagat en andra gång. I en första vända fick Arbetsmiljöverket rätt i Förvaltningsrätten.

Föreläggandet var resultatet av en lång process. Det började med en anmälan enligt 6:6a som gjordes redan i slutet av 2015 av Nationella huvudskyddsombudet och huvudskyddsombudet i Region Stockholm avseende buller i arbetsmiljön och brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till detta. Bland de åtgärder som Arbetsmiljöverket krävde efter inspektion var att poliserna skulle ha tillgång till funktionella hörselskydd och att arbetsmiljön skulle undersökas ur ett bullerperspektiv.

Nu har Arbetsmiljöverket genomfört nya inspektioner och ännu kvarstår, enligt dem, brister. Bland annat har verket synpunkter på de mätningar som gjorts i den aktuella undersökningen av arbetsförhållandena. De menar att de gjorts i övningsmiljö och inte i verkliga miljöer, vilket i sin tur riskerar att leda till att poliserna inte får ändamålsenliga skydd. Dessutom har undersökningarna inte omfattat poliser och miljöer som konstaterats utsatta för höga risker, till exempel IGV, SPT och insatser av olika slag. Arbetsmiljöverket saknar också skriftliga rutiner hos Polismyndigheten för samverkan mellan de olika instanser som jobbar med bullerfrågor.

På grund av de brister som kvarstår har nu Arbetsmiljöverket valt att öppna ett nytt ärende. Nu vill de att Polismyndigheten ska ha genomfört åtgärderna senast 19 maj i år. Om inte, kan ett nytt föreläggande om vite bli aktuellt. Senast det 1 februari ska Polismyndigheten ha inkommit med svar till Arbetsmiljöverket.

Vitesföreläggande

Är ett beslut av en myndighet, i det här faller Arbetsmiljöverket, som innebär att den som beslutet gäller ska genomföra en viss åtgärd. Vitet är ett penningbelopp som man kan tvingas betala om man inte följer ett myndighetsbeslut.