ANNONS:

 
Polistidningen nummer 3 når brevlådorna runt 14 juni. Därefter delas nästa nummer ut 6 september.
Fullständig utgivningsplan finns här.
 
 
 

Ordförandeord

Polisyrket måste
tas på allvar
Lena Nitz, ordförande
 
 
 
 
 

Arkiv

Trafikverket borde
sätta upp hastighetsmätare

Publicerad 2019-02-13

Insänt Jag heter Lennart Hedlund och är sedan länge pensionerad polis. Enligt min erfarenhet visar hastighetsmätarna i personbilar ”fel” hastighet. De flesta är glädjemätare och visar cirka tio km/timme fel (för mycket).

Detta ger en osäkerhet hos bilförarna, vilket lätt kan konstateras, eftersom de flesta saktar ner betydligt vid passagen av en fartkamera. Enligt min uppfattning kör de flesta bilister 10-15 km/timme ”för sakta” vid passerandet. De ökar sedan farten igen.

För att hjälpa bilförarna borde Trafikverket sätta upp ”hastighetsmätare” på riksvägarna så att bilisterna kan få reda på missvisningen i sina fordon. Detta skulle ge ett jämnare trafikflöde och minska antalet irritationsmoment mellan förarna. Det skulle minska antalet onödiga omkörningar och därmed olyckor.

Jag har framfört dessa synpunkter till Trafikverket i Luleå, men inte fått någon respons.

Lennart Hedlund
Luleå