ANNONS:

ANNONS:

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 4. Den delas ut i september till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

Polisen får inte prioriteras ner

Lena Nitz, ordförande

 
 
 

 
 

Arkiv

Josefin Arvidsson är kommunpolis i fem kommuner. Foto: Per Hagström

”Uppdraget är
något av en slasktratt”

Publicerad 2019-02-08

Aktuellt Spretiga arbetsuppgifter och oklar status i organisationen. Kommunpoliser kräver tydligare ramar för uppdraget.

Josefin Arvidsson har just städat på tjänsterummet i polishuset i Motala. Det stora svängda skrivbordet är rensat så när som på en prydlig liten papperstrave intill datorn. Den innehåller vad hon uppfattar som kärnan i uppdraget som kommunpolis: Handlingsplanerna för lokalpolisområdets fem kommuner. Där kan man läsa vad Polisen och kommunerna har lovat varandra i form av brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Hon lägger en hand på traven med bekymrad min.
– Jag borde ha sett över de här innan nyår för de gick ut vid årsskiftet. I stället har jag varit upptagen med att sätta ihop vårt bidrag till Polisens nationella lägesbild.
Det är ganska typiskt, enligt henne. Huvuduppdraget får stå tillbaka för någon sidouppgift med kort deadline.

– Vårt uppdrag skulle behöva renodlas. Det är, förlåt att jag säger det, något av en slasktratt i vår organisation.
Hon är inte ensam om den uppfattningen. Före jul träffades alla kommunpoliser i region Öst för att diskutera yrkesrollen. Tillsammans listade de sina olika arbetsuppgifter och kunde snabbt konstatera att jobbet ser helt olika ut i olika lokalpolisområden. Uppgifter som inte ens borde ligga på en kommunpolis fick en egen kolumn: Handlägga tillståndsärenden, vara kontaktperson för ordningsvakter, agera presstalesperson, samordna krogtillsynen och så vidare.

Kommunpolisen som funktion infördes på bred front i samband med den stora omorganisationen 2015. En bärande tanke i polisreformen var att fokusera på det lokala arbetet och ha medborgaren i centrum. Och i det sammanhanget är förstås kommunpolisen en nyckelspelare. Han eller hon ska sitta i lokalpolisområdets ledningsgrupp och vara ”en motor” i det brottsförebyggande arbetet (1). Kommunpolisen är också lokalpolisområdeschefens ställföreträdare i kontakten med kommunen och rent av den som ska ”säkra” att Polisen lever upp till sina medborgarlöften (2).
– När rollen skapades 2015 beskrevs den som renodlat strategisk. Men sedan har det tillkommit så mycket annat, säger Josefin Arvidsson.
I grunden är det ett jätteroligt jobb, enligt henne, men det känns övermäktigt ibland.

Uppdrags-beskrivning

Kommunpolisens huvuduppdrag är att driva Polismyndighetens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan med kommunen och övriga lokalsamhället.

Källa: Polisens uppdragsbeskrivning för kommunpolis från 2015.

– Man vill prestera på topp, men när det inte ens blir good enough så får självförtroendet en törn. Så är det nog för många av oss kommunpoliser.
Projektgruppen som förberedde införandet av kommunpoliser menade att en bra huvudregel är att ha en kommunpolis per kommun. Om kommunerna är små kan en kommunpolis ansvara för två. ”För att få rimliga förutsättningar att kunna utföra sitt arbete bör dock antalet kommuner aldrig överstiga tre”, slog man fast (3).

Josefin Arvidsson är kommunpolis i fem kommuner. Chefen för hennes lokalpolisområde heter Hanna Sjögren. Hon anser att en kommunpolis räcker för att klara grunduppgiften att samverka med kommunerna kring medborgarlöften och handlingsplaner.

Hanna Sjögren

– Våra kommuner är relativt små och saknar utsatta områden. Men vi behöver titta på de extrauppgifter som den regionala och nationella nivån lägger på kommunpoliserna, till exempel arbetet med den nationella lägesbilden och valet.

När Genomförandekommittén skapade funktionen kommunpolis hämtade man inspiration från bland annat Nederländerna. Det berättar polisen Kjell Malmkvist som var med i projektgruppen när det begav sig.

Kjell Malmquist

– De holländska kommunpoliserna hade hög status, hög lön och en titel som motsvarade deras komplicerade uppdrag. Och det var något i det häradet som vi såg framför oss, minns han.

Flera kommunpoliser som Polistidningen har talat med säger att de första kommunpolistjänsterna faktiskt annonserades ut som jobb på kommissarienivå. Men i dag varierar kommunpolisernas tjänstegrader. I region Öst är de minst inspektörer.

Anna-Lena Mann

Men Anna-Lena Mann, kommunpolis i Falköping och Tidaholm, är polisassistent.
– Det är konstigt att det inte finns en gemensam linje kring det här. Tjänstegraden får betydelse för kommunpolisens status både inåt och utåt. Polisassistent låter ju som att man är någon slags sekreterare, säger hon.

 

Källor: 1. Genomförandekommitténs beslut Områdespoliser och funktion som kommunpolis i den nya Polismyndigheten.
2. Beslut om huvuddragen i den nya Polismyndighetens detaljorganisation den 14 maj 2014.
3. En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten, projektrapport den 30 juni 2014.