”Man måste anpassa löneutvecklingen”

Publicerad 2019-03-27

Aktuellt Poliserna inom den öppna polisen har nu fått viss skjuts i löneutvecklingen. På Säkerhetspolisen däremot har höjningarna legat nära det så kallade märket.

2017 hade Polisförbundets medlemmar snittlöneökningar på 2,96 procent och 2018 på 1,43 procent. För 2019 är det garanterade snittet för hela gruppen 2,5 procent, men förhandlingar och lönesättande samtal återstår.

42 Procent

… av de anställda vid Säkerhetspolisen är poliser.

Några formella karriär- och utvecklingsvägar har Säpo än så länge inte på plats.
-Man måste anpassa löneutvecklingen till Polismyndighetens, annars kommer det bli svårare att rekrytera till Säkerhetspolisen, säger Mikael Sjöstedt, ordförande för Polisförbundets medlemmar inom Säpo.