ANNONS:

 

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 2. Den delas ut i april till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 

Ordförandeord

I kriser står poliskåren för trygghet

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Jenny Madestam har undervisat på termin ett på polisutbildningen i Stockholm. Foto: Emma Eneström

Nyfiken på skepsis mot män

Publicerad 2019-03-11

Aktuellt Förändras polisstudenters attityder till mångfald under utbildningen? I så fall hur? Det vill statsvetaren Jenny Madestam finna svar på.

Jenny Madestam

Majoriteten av polisstudenterna som deltog i en första enkätundersökning svarade att de inte anser att Sverige tar in för mycket invandrare. Det berättade Jenny Madestam vid en öppen föreläsning på Södertörns högskola, där hon är docent och bland annat forskar om attityden till mångfald bland svenska polisstudenter.

Nu i undersökningens inledning kan inga större slutsatser dras, enligt Jenny Madestam. Hon är också främst intresserad av hur attityderna förändras över tid. Men några resultat stack ändå ut. Bland annat att de kvinnliga studenterna tenderar att tillskriva män negativa egenskaper, samtidigt som männen höll sig påtagligt neutrala i könsfrågor.
– Jag är väldigt nyfiken på de här kvinnliga studenterna. Det kan nog bli så att jag börjar där, säger hon.
Däremot fanns, enligt henne, inget att jämföra de kvinnliga polisstudenternas attityder mot män med. Någon i publiken påpekade att fördomarna kanske är logiska, då män till exempel begår fler brott.

Hur studenterna generellt såg på mångfald hängde tydligt ihop med föräldrarnas utbildningsbakgrund. Högre utbildade föräldrar gav mer positiv attityd till mångfald. Huruvida studenternas egen studiebakgrund spelade roll var svårt att se, då Södertörnsstudenterna är en ung grupp där för få pluggat tidigare.

Polisens roll är demokratiupprätthållande och poliser ska behandla alla människor lika och på ett moraliskt försvarbart sätt. Samtidigt rymmer poliskulturen enligt tidigare forskning fördomar, kombinerat med en stark kamrateffekt där man påverkas av omgivningens attityd. Den ena av de hypoteser Jenny Madestam vill pröva är att studenterna genom aktiverade kamrateffekter också skulle bli mer likriktade, attitydmässigt, under utbildningen. Under föreläsningen påpekar Jenny Madestam att tidigare forskning visar på kopplingar mellan högre studier och positiv attityd till mångfald. Utifrån den hypotesen skulle polisstudenterna bli mer positivt inställda till mångfald under utbildningen.

I undersökningen uppgav få av polisstudenterna att deras åsikter påverkades av andra. Något Peter Wenestam, studierektor på polisutbildningen som närvarade vid föreläsningen, reagerade på.
– Jag tycker det är naivt, sa han.

Jenny Madestams studie, som finansieras av Vetenskapsrådet, inleddes 2017.Vid vårterminens början 2019 har alla  örstaterminare på Södertörns polisutbildning fått svara på en enkät. De fick också göra ett så kallat IAT-test*. Tillsammans ger det en bild av hur de blivande poliserna ser på mångfald. Uppföljande undersökningar kommer att göras till dess att de avslutat aspiranten. Från och med nästa termin ska alla studenter på samtliga fem lärosäten ingå i undersökningen.
– Förhoppningsvis kommer jag också följa upp när de börjat jobba som poliser, säger Jenny Madestam.

*IAT
Implicit associationstest. Ett digitalt test som bygger på snabba associationer och lämnar mindre utrymme för att tänka igenom och försöka lämna ”rätt svar” än till exempel en enkät.