ANNONS:

ANNONS:

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 4. Den delas ut i september till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

Polisen får inte prioriteras ner

Lena Nitz, ordförande

 
 
 

 
 

Arkiv

”Man borde kunna
vidta åtgärder tidigare”

Publicerad 2019-05-14

Aktuellt 2018 gjorde sig Polismyndigheten av med tio anställda. Det kan jämföras med tre året innan. Och flera av de som fått sluta har sagts upp av personliga skäl, något som knappt förekommit tidigare.

Lena Nitz
Foto: Magnus Laupa

-Ibland är kanske en uppsägning enda utvägen, men på Sveriges största myndighet kan man ställa oerhört stora krav. I vissa fall, särskilt när man väger in hur länge en del har jobbat, tror jag att misskötsamheten aldrig uppstått om arbetsgivaren gjort mer tidigare, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande, som har 13 års erfarenhet av Personalansvarsnämndens arbete.
Hon vill ogärna diskutera individärenden, men tycker sig se en förändrad inställning till uppsägningar från arbetsgivarens sida.
– Man borde kunna påtala tendenser till misskötsamhet tidigare, vidta åtgärder tidigare och de åtgärderna måste individanpassas. Jag tycker att man ser för lättvindigt på att försätta någon i arbetslöshet.

Pans skiljanden

(poliser inom parentes)

2014: 4 (2) avskedanden

2015: 4 (2) avskedanden

2016: 4 (1) avskedanden

2017: 3 (1)avskedanden

2018: 6 (5) avskedanden
och 4 (1) uppsägningar

Källa: Personalansvarsnämndens verksamhetsrapporter

Lotta Gustavson är chefsjurist och vice ordförande i Personalansvarsnämnden. Hon har, liksom Polistidningen, noterat att Polisförbundet ofta haft skiljaktig mening när det gäller den senaste tidens uppsägningar av personliga skäl.
-Uppsägningar har vi ju varit extremt dåliga på tidigare i den här myndigheten, säger hon.
Lotta Gustavson har jobbat med Pan sedan 2009. Innan 2018 hade bara en person sagts upp.
-Och den uppsägningen återtogs, för ledningen fick kalla fötter och trodde inte att det skulle hålla.

Enligt Lotta Gustavson har HR tagit fram ett metodstöd och utbildat cheferna så att de blivit bättre på att hantera eventuell misskötsamhet, inte minst när det gäller dokumentation.
– Jag tror att det är det som har fått genomslag. Och i vissa av de här ärendena förra året där har ju cheferna, enligt min mening, gjort ett väldigt bra jobb och verkligen uttömt rehabiliteringsmöjligheterna. Sedan finns det naturligtvis enskilda fall där vi inte sköter rehabansvaret till punkt och pricka – det händer ju i alla organisationer.