Polisförbundet klättrar i anseendeindex

Publicerad 2019-05-07

Aktuellt I dag har Kantar Sifo släppt årets anseendeindex, en mätning av anseendet hos allmänheten för svenska intresseorganisationer. Polisförbundet är en av de organisationer som ökat mest.

2017, första gången Kantar Sifo ställde frågor om Polisförbundet i sin mätning, landade förbundet på 16, medan snittet var 33 för samtliga intresseorganisationer i mätningen. Läs mer.  [1]I fjol var motsvarande siffra 23. Läs mer. [2]

I årets mätning har förbundet klättrat till ett index på 30, nästan det dubbla mot två år tidigare. Snittet för samtliga organisationer är 37. Bland fackförbunden är snittet 28. Då ingår bland annat Kommunal, som landar sist i mätningen, på indexet 4.

Ett högt anseende för organisationer är 50, något som 2019 stämmer på Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Hörselskadades Riksförbund och Reumatikerförbundet, meddelar Kantar Sifo.

Att ingå i mätningen kostar Polisförbundet 34 000 kronor. Då får förbundet även en fördjupad analys, som kommer nästa vecka.
”Det ger förbundet ett bra underlag för att utveckla vårt opinionsarbete framåt för att vara fortsatt framgångsrika när vi driver våra medlemmars villkor,” berättar förbundets kommunikationschef Jenny Engdahl Westbratt.

Läs mer om årets mätning här. [3]

[1] Läs mer. : http://polistidningen.se/2017/04/vi-tar-till-oss-resultatet/

[2] Läs mer.: http://polistidningen.se/2018/05/lyft-for-forbundets-anseende/

[3] Läs mer om årets mätning här.: https://www.kantarsifo.se/sites/default/files/reports/documents/kantar_sifo_anseendeindex_organisationer_2019.pdf