ANNONS:

 

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 2. Den delas ut i april till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 

Ordförandeord

I kriser står poliskåren för trygghet

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

 
 

Arkiv

2024-mål ska nås
med hjälp av ordningsvakter

Publicerad 2019-06-11

Aktuellt Polisen blir allt mer beroende av ordningsvakter i det trygghetsskapande arbetet och vill utveckla samarbetet för att nå målen i strategi 2024.

Ordningsvakter som patrullerar gator och torg har blivit en vanlig syn i många svenska städer. Enligt Polismyndigheten senaste sammanställning finns det 525 så kallade LOV 3-områden i landet. LOV 3 syftar på 3 § i lagen om ordningsvakter – en regel som gör det möjligt för Polisen att förordna ordningsvakter för att patrullera bland annat köpcentrum, busstationer och bostadsområden.

Polistidningen har tagit del av ett utkast till en förstudie från Polisen som heter Hur Polismyndigheten tillsammans med 8 300 ordningsvakter ska göra hela Sverige tryggt och säkert. Där kan man läsa att “…lokalpolisområden blir allt mer beroende av sina ordningsvakter” och att utvecklingen mot fler synliga och mobila ordningsvakter i lokalsamhället “…ställer krav på översyn av ordningsvakternas uppdrag och förmåga”.

Förstudien har letts av Eva Fredriksson på Nationella operativa avdelningen.
– Att vara ute och patrullera på det här sättet är något annat än att bevaka en krogentré. Här måste ordningsvakterna hantera många fler frågor och situationer.
Är det inte bättre att de hanteras av poliser som har utbildning för det?
– De resurserna finns inte. Vi räcker inte till. Jag tror att vi är helt beroende av att samverka med ordningsvakter.
Hon poängterar att det redan finns sådana framgångsrika samarbeten runt om i landet, men det saknas en nationell inriktning för arbetet.

Därför kommer förstudien följas av ett projekt där olika arbetsgrupper ska ta fram förslag om hur ordningsvakter kan bidra till Polisens övergripande mål inför 2024.

Enligt ett utkast till projektdirektiv ska arbetsgrupperna bland annat utreda:

  • Vilken utbildning, utrustning och arbetsbeskrivning ordningsvakter bör ha i framtiden.
  • Om poliser och ordningsvakter kan samverka genom gemensamma utsättningar, utbildningar och samövningar.
  • Om tillräckliga initiala utredningsåtgärder vidtas när ordningsvakter är först på en brottsplats.
  • Om ordningsvakter bör ha tillgång till radio- och kommunikationssystemet Rakel.
  • Om polisens ledningscentraler och säkerhetsbranschens larmcentraler ska utöka sitt samarbete.
  • Om polisutbildningen bör innehålla information om ordningsvakters befogenheter och skyldigheter.
  • Om det finns risker för lojalitetskonflikter när ordningsvakter står under Polisens befäl, men är anställda av företag som i sin tur anlitas av restauranger och kommuner.
  • Hur ordningsvakter kan förstärka Polisen vid terrorangrepp.
  • Om representanter för bevakningsföretagen ska ingå i Polisens stabsorganisation.

Arbetsgrupperna ska redovisa sina förslag i september i år. Förslagen ska sedan gå på remiss innan Polismyndigheten fattar ett nationellt inriktningsbeslut, vilket enligt planen ska ske i december i år.

 

Ordningsvakter per region

 

Region nord

889 ordningsvakter

79 LOV 3-områden

 

Region Bergslagen

685 ordningsvakter

29 LOV 3-områden

 

Region mitt

689 ordningsvakter

42 LOV 3-områden

 

Region Stockholm

2 242 ordningsvakter

133 LOV 3-områden

 

Region Öst

734 ordningsvakter

50 LOV 3-områden

 

Region Väst

1 983 ordningsvakter

90 LOV 3-områden

 

Region Syd

1 146 ordningsvakter

102 LOV 3-områden

 

Källa: Polismyndighetens sammanställning från april i år