ANNONS:

ANNONS:

 

Ordförandeord

När det man längtat till inte blir som man tänkt sig

Lena Nitz, ordförande

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 3. Den delas ut i juni till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Förslag kan försvåra renodling

Publicerad 2019-06-11

Aktuellt ”Polisen ska renodla sitt arbete.” Så lät inrikesminister Mikael Dambergs motivering då pengar överfördes från polis till kriminalvård för att lösa transportfrågan. Nu föreslås lagändringar som drar åt ett annat håll.

I ett utkast till lagrådsremiss föreslår regeringen nya skrivningar som innebär att Polisen ska kunna fungera som backup åt Kriminalvården. Detta vid transporter i samband med vård av missbrukare, vård av unga och vid psykiatrisk tvångsvård. Utöver det föreslås ett tillägg i polislagen. Tillägget innebär att polisen ska avgöra ”om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet” att en transport överlämnas till Kriminalvården. Syftet med förslaget är att ”ge bättre förutsättningar för ett effektivt utnyttjande av myndigheters resurser”.

Lena Byström på UC Öst, med ansvar för att genomföra lagstiftningen avseende transportfrågan är oroad.
– Vi vill inte ha något lagstöd för att vara backup eller behöva göra den typen av samhällsekonomiska bedömningar. Tanken var ju att renodla polisarbetet. Poliser ska få ägna sig åt polisiära bedömningar, säger hon.
När förslaget i vårändringsbudgeten kom om att pengar skulle skjutas till Kriminalvården, delvis på Polisens bekostnad, möttes det av viss kritik. Men Lena Byström var hoppfull. Hon såg framför sig att det skulle möjliggöra den avlastning för poliserna som man väntat på sedan 2017. Då ändrades lagen till förmån för ett ökat ansvar för Kriminalvården i transportfrågan.

Regeringens utkast till förslag är nu ute på remiss och Lena Byström anser att Polismyndigheten bör avstyrka ändringsförslagen. Den 13 augusti ska svaret vara inlämnat till justitiedepertementet. Den yttersta beslutanderätten avseende Polismyndighetens yttrande i frågan har rikspolischef Anders Thornberg.