ANNONS:

 

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 2. Den delas ut i april till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 

Ordförandeord

I kriser står poliskåren för trygghet

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

 
 

Arkiv

”De påverkas av att inte se himlen”

Publicerad 2020-02-10

Aktuellt Förundersökningsledarna i Helsingborgs polishus får inte tillräckligt med dagsljus, menar huvudskyddsombudet. Nu har Arbetsmiljöverket varit där och ska tycka till.

Det handlar om 20 jourförundersökningsledare. De har arbetsplatser med för lite dagsljus, tycker huvudskyddsombudet. Deras rum har innerfönster mot en korridor med takfönster tre våningar upp.

Åsa Wulff.

– Det faller in dagsljus, men inte tillräckligt. Man ska lägga till att det är så mycket spring i korridoren utanför, så ofta drar de för gardinerna för att slippa bli störda, säger Åsa Wulff, huvudskyddsombud i nordvästra Skåne.
– Det är inget fel på lokalen i grunden, men den lämpar sig inte för treskifts-arbete som innebär risker i sig. Dessutom har medarbetarna inte rast, utan måltidsuppehåll. Vi dubblar problemen och riskerna med dessa rum.

Åsa Wulff säger att jourförundersökningsledarna i snitt jobbar ett-två dagspass i veckan, men att det ändå blir problematiskt då nattpass inte heller ger dagsljus.

Dagsljus-problemet var uppe redan 2017. Då gjorde företagshälsovården en ljusmätning, och rekommenderade att polisen skulle se över möjligheten att byta arbetslokaler för de berörda. Men inget har gjorts, enligt Åsa Wulff som lämnat in en begäran om åtgärder till arbetsgivaren, med kravet att ”berörda arbetstagares arbetsplatser uppnår en tillfredsställande arbetsmiljö avseende godkänd nivå av dagsljus samt utblick”.

Svaret hon fick är hon inte nöjd med, så nu har hon vänt sig till Arbetsmiljöverket och begärt deras ställningstagande. Arbetsmiljöverket var där för inspektion 28 januari, men har ännu inte fattat beslut om avslag eller bifall.

– Det jag har fått till mig är att medarbetarna känner sig trötta. Att inte se himlen påverkas de av. Vid avlösning ställer de frågan: vad är det för väder ute? Vattenpölar eller rosa himmel? Men framförallt är det den ovanliga tröttheten.

Vad ser du som lösningen på problemet?

– Låt arbetstagare med dagtidstjänster och möjlighet till rast ha lokalerna.

Skulle du själv kunna tänka dig att byta plats med jourförundersökningsledarna?

– Ja, det hade jag absolut kunnat göra. Jag är inte på plats hela tiden, och har alla möjligheter att ta en promenad på lunchen.

Arbetsgivaren säger att man avvaktar Arbetsmiljöverkets beslut. I övrigt håller man inte med huvudskyddsombudet.

– Arbetsgivaren anser att det är tillräckligt med dagsljus. Men oavsett vad Arbetsmiljöverket säger kommer vi rusta upp lokalerna med nya mattor, belysning, golv och färgsättning, säger kommissarie Christian Nordin.

FAKTA

Ur AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning 9 §:

”Vid stadigvarande arbetsplatser, i arbetslokaler och personalutrymmen som är avsedda att vistas i mer än tillfälligt, ska det normalt finnas tillfredsställande dagsljus och möjlighet till utblick.”

Undantag kan göras på grund av verksamhetens art, till exempel i lokal för fotografiska arbeten, bergverkstad, kraftstation, lager, frys- och kylrum, affärscentra och där man måste hålla en viss lufttemperatur och luftfuktighet.

I de lokalerna är det i stället viktigt med artificiell belysning, ventilation, inredning, färgsättning, och att raster och pauser kan tas i rum med fönster.

Källa: Arbetsmiljöverket