Kanslichefen får lämna

Publicerad 2020-05-07

Björn Kellerth Foto: Johan Svanestrand

Björn Kellerth.

Aktuellt Björn Kellerth får lämna sin anställning som kanslichef på Polisförbundet. Det har förbundsstyrelsen beslutat.

– Jag kan bekräfta att Björn Kellerth kommer att lämna sin anställning som kanslichef på Polisförbundet. Det är något som förbundsstyrelsen kommit fram till. Förhandlingar pågår med Björn och jag kan inte kommentera ytterligare, säger Jenny Engdahl Westbratt, Polisförbundets kommunikationschef. 

Varför har förbundsstyrelsen tagit detta beslut?

– När förhandlingarna är avslutade kan vi återkomma med mer information. Men jag vill redan nu vara tydlig med att det är inga oegentligheter som ligger bakom detta.

Om Björn Kellerth ska få någon ekonomisk kompensation kommenteras inte heller i dagsläget.

Rekryteringen av ny kanslichef inleds inom kort. Fram till dess hen börjar är Anders Hammarbäck kanslichef och verksamhetsutvecklare. Han har en bakgrund bland annat som förhandlingschef på fackförbundet Vision. Nu är han medlare på Medlingsinstitutet, och förste ersättare i Arbetsdomstolen.

Björn Kellerth vill inte lämna några kommentarer.