ANNONS:

ANNONS:

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 4. Den delas ut i september till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

Polisen får inte prioriteras ner

Lena Nitz, ordförande

 
 
 

 
 

Arkiv

Kongressen kommer att äga rum 23-24 september. Foto: Ali Moosavian

Allt ska med – nästan

Publicerad 2020-08-17

Aktuellt Det mesta som ryms under en vanlig kongress ska klaras av under den digitala varianten. Men formerna för diskussion och debatt kommer behöva anpassas.

Hanna Bisell

– Man ska känna att det här är Polisförbundets kongress. Det kommer att bli en pampig inledning och avslutning och vi jobbar mycket med inramningen, säger Hanna Bisell.
Hon är konsult inom förändringsledning och utvecklingsarbete och projektleder förberedelserna för kongressen tillsammans med en grupp representanter för förbundet.

Lena Nitz kommer att inledningstala. Det kommer också att vara någon form av moderator och gästtalare är inbjudna. Men det kan bli lite nya former för framträdandena.
– Kanske i form av intervjuer eller så. Allt är inte helt fastslaget än.

Själva kongressen kommer pågå i två dagar. I stället för att kliva upp i talarstol kan kongressombuden digitalt sätta upp sig på talarlista och säga sitt via videolänk. Alla deltar från en egen digital plattform. Presidiet, som kommer att bestå även av utomstående med vana vid digitala mötesforum, kommer att finnas i en liten studio.

Polisförbundets Kongress 2020

kommer att äga rum 23-24 september.
Beslut om att digitalisera kongressen togs i mitten av april.

På de fysiska kongresserna brukar ett antal åhörare delta. Så även i år. I alla fall på själva kongressen. Däremot inte på de så kallade tematorgen.
På tematorgen diskuteras det som ska beslutas under kongressen, så som motioner och politiska program. Här tas också förslag till beslut fram, som sedan lyfts i plenum. Tematorgen kommer att vara tre till antalet.

Att det inte finns utrymme för kongressens åhörare att lyssna in på tematorgen är också en fråga om att skapa bra förutsättningar för diskussioner, säger Hanna Bisell.

Men hur ersätts de personliga mötena på kongressen? Kan kongressombuden få tag i varandra på samma sätt som på en fysisk kongress där man kan hugga tag i någon på plats?
– Vi kommer att lösa frågan så att ombuden kan kontakta varandra. Men vi kan inte säga exakt i vilken form just nu. Medlemmar kontaktar sin region om de vill komma i kontakt med ombuden.

Något som brukar vara en del av kongressen, men som kommer att få vänta till senare är utmärkelser av olika slag och avtackningar.
– Det är någonting man vill kunna mötas och göra och man hoppas att det ska kunna komma ett sådant tillfälle under nästa år, säger Hanna Bisell.

Läs om beslutet at digitalisera kongressen här.