ANNONS:

ANNONS:

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 5. Den delas ut i oktober till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

”Därför ska vi bli mer aktiva inom kriminalpolitiken”

Lena Nitz, ordförande

 
 
 

 
 

Arkiv

Chefen över det hela

Publicerad 2020-09-07

Foto: Elin Åberg

Aktuellt När den här texten publiceras är det snart ett år sedan undertecknad träffade Anders Thornberg på Arlanda och han själv påpekade att Polistidningen ännu inte gjort någon längre intervju med honom.

Titel

Född: Halmstad år 1959.

Karriär: Ordningspolisen Södermalm, Stockholm och från 1986 Säkerhetspolisen. Rikspolischef sedan 2018. Förordnandet är på sex år.

Fackligt: Har varit sekreterare och ledamot i fackliga styrelsen på Säpo.

Familj: Fru och två vuxna barn. Intressen: Segling, konst, musik (hans lillebror är jazzmusiker) och trädgård.

Om han inte hade blivit polis: Lärare, jurist.

Idoler: Rockbandet Steely Dan.

Lön: 170 700 kr/mån.

– Det är ju faktiskt min medlemstidning också.

För rikspolischefen är medlemskapet i Polisförbundet en fråga om solidaritet och tillhörighet. Vi får anledning att återkomma till Anders Thornbergs relation till facket. Efter det där mötet på flygplatsen bokas så småningom en intervju, som ställs in. Mer än en gång. Senast med hänvisning till corona. Polistidningen kastar om i planeringen.

Men så kommer en glittrande sommardag i lokalpolisområde Norduppland. Forsmarks bruks vita bruksbyggnader ramar in spegelblankt näckrosvatten. Från vägen syns inte polisbussen som står på en ladugårdsplan mittemot. Motorcyklisten som tas åt sidan håller precis på och berättar om hojens olika finesser när ytterligare bilar, både målade och svarta tjänstebilar, rullar in. Rikspolischefen är en av de första som kliver ur.

”Det var stort att få patrullera i staden där jag växte upp. Men det var en onsdagsförmiddag och det regnade så det var ju inte en människa ute.”

Undertecknad är tillsagd av Polisens pressavdelning att inte ställa några frågor under själva besöket. Intervjutid är särskilt avsatt i slutet av dagen, så att Anders Thornberg kan fokusera på att möta sin personal. Han säger att han vill vara en närvarande chef. Mötena med de anställda, planerade till varje onsdag i den mån det fungerar, är ett sätt för honom att manifestera det. Han har besökt 57 av landets 95 lokalpolisområden. 

Innan han besökte födelseorten Halmstad väntade han ett år för att inte framstå som favoriserande.
–Det var stort att få patrullera i staden där jag växte upp. Men det var en onsdagsförmiddag och det regnade så det var ju inte en människa ute, säger han.
Sedan radar alla upp sig för gemensam fotografering.

Nästa anhalt på rikspolischefens besök är Forsmarks kärnkraftverk. För tio år sedan tog sig miljöaktivister in på området. Att vara ett lokalpolisområde med ett kärnkraftverk ställer speciella krav vad gäller beredskap och utbildning. Regelbundna övningar förekommer. När det kommer till detaljerna får Polistidningen inte höra på, utan hänvisas några meter bort. En hel del kände rikspolischefen givetvis redan till då han var operativ chef på Säpo när intrånget hände.

”Jag vill fokusera på uppdraget, på brottsbekämpning”

På Säpo arbetade Anders Thornberg redan år 1986, fem år efter examen. Han är dock noga med att påpeka att han även kört radiobil. Inom Säpo har han haft en mängd roller. Spanare, handläggare, källdrivare och så småningom kommunikationsdirektör, operativ chef och generaldirektör när myndigheten efter omorganisationen blev sin egen. På Säpo trodde han också att han skulle bli kvar, när han fick frågan av Morgan Johansson (S) om att i stället bli chef för Sveriges största myndighet.
– Jag funderade ett dygn, säger han.

I Expressen för ungefär ett år sedan uttalar sig Anders Thornberg om sin företrädare Dan Eliasson, som han där säger gjorde ett bra jobb med de givna förutsättningarna. Han säger också att han själv ”inte hade varit rätt för den turbulensen”.

Vad menar du med det?
– Jag vill fokusera på uppdraget, på brottsbekämpning.

Att Anders Thornberg skulle bli polis var inte någon självklarhet. Han kommer från en familj med många lärare, bland annat hans mamma, och hade funderingar åt samma håll. Han har också ett stort musikintresse. Men under militärtjänstgöringen träffade han en polis som inspirerade honom att söka polisutbildningen. Foto: Elin Åberg

Han säger att uppdraget som rikspolischef under omorganisationen handlade mycket om förvaltning. Det fanns för många organisatoriska frågor att lösa för att han skulle ha kunnat fokusera på att bedriva polisarbete. Samtidigt menar han att Polismyndigheten måste ha en mer långtgående strategisk planering, att man traditionellt varit alltför kortsiktig och därför tycker han att det är viktigt att ha en plan även bortom det egna förordnandet.

På en uteplats bakom polisstationen i Östhammar är det så intervjudags. Mörkblå plastmöbel på stenplattor. Mitt i intervjun blir det ett avbrott. Rikspolischefen vill närvara på en utsättning där även Uppsala är med på länk. När han kommer ut igen myser han nöjt åt det överraskningsmoment hans närvaro skapade. Han slår sig ner på skuggsidan av uteplatsen igen, varm i sin skyddsväst. Att bära uniform är för honom en självklarhet.

”Det hade varit otänkbart inom det militära att överbefälhavaren inte varit soldat.”

Anders Thornberg är den första rikspolischefen som är ”riktig polis”. Det tillskrivs ofta stort värde när underordnade pratar om honom. Han ser det också själv som sin starkaste tillgång som rikspolischef.
– Jag känner en enorm stolthet i yrket.
Förväntningarna var höga när han tillsattes. Själv vill han inte uttala sig om huruvida han lever upp till dem.
– Jag tror att jag har ett av Sveriges svåraste jobb, samtidigt är det ett av de finaste uppdragen med kanske de mest fantastiska medarbetare som finns.

Samtidigt tror han inte att det är så mycket personen Anders Thornberg som utgör populariteten. Han menar att det snarare är en viktig signal att någon kan gå från radiobil till rikspolischef.
– Det hade varit otänkbart inom det militära att överbefälhavaren inte varit soldat.

”När jag kommer ut såhär besöker jag också receptionen. Jag var och frågade efter han som sköter fordonen, men han hade tyvärr semester.”

Vi kommer in på att skilja på poliser och civilanställda, hur många poliser irriteras av att det talas om ”polisanställda” som ett begrepp som försöker sudda ut skillnaden när man vill smyga ut polisiära uppgifter på civila.

Rikspolischefen säger att han förstår att polisidentiteten är viktig. Han säger att poliser ska göra polisarbetet, men kommer snabbt in på hur viktiga de andra anställda också är.
– När jag kommer ut såhär besöker jag också receptionen. Jag var och frågade efter han som sköter fordonen, men han hade tyvärr semester.

Vad är det då som är så svårt med rikspolischefens uppdrag?Enligt honom själv är expansionen en av de största utmaningarna han står inför*. Han tänker på den varje dag. Men han är övertygad om att man kommer att lyckas. Också med att bibehålla proportionerna mellan civilanställda och poliser.

”Förr i tiden hade jag ibland ett hett humör, men det har jag tyglat ganska mycket.”

Vilken sorts chef är Anders Thornberg?
– En närvarande chef.

Han berättar att han nyligen haft lönesamtal med de han är direkt chef över. Han har också regelbundna utvecklingssamtal med alla regionpolischefer och avdelningschefer. Att se sina medarbetare och ge feedback är enligt honom en av de viktigaste sakerna för en chef.
Vem ger dig feedback?
– Statssekreteraren och ibland ministern. Jag har ju också chefer. Jag önskar ibland att jag kunde få lite bättre feedback. Jag ber också ibland mina närmaste medarbetare att säga till mig om jag blir för mallig eller säger något dumt.

Vad har du för förbättringsområden?
– Jag har varit chef så länge nu. Jag har suttit i ledningsgrupper sedan 2004, så jag har väl slipat bort de värsta kantigheterna.

Vad är det du har slipat bort?
– Förr i tiden hade jag ibland ett hett humör, men det har jag tyglat ganska mycket. Det har jag jobbat med medvetet.

Han berättar att han blev arg och sade saker som han sedan kunde ångra.
– Jag blev otålig och behövde förstå att andra människor kan uppleva det på ett annat sätt.

Hur ser då rikspolischefen på sin relation till facket?
Han har själv varit fackligt aktiv, påpekar han. Som rikspolischef och polis ser han det som en hederssak att vara med i Polisförbundet. Han eftersträvar en bra relation och lyfter att han gärna skulle vilja få till stånd ett samverkansavtal. Något som facket tidigare uttryckt att man inte är redo för.
– Det är två parter som ska komma överens om någonting. Och här är det inte Polismyndigheten som står i vägen, menar Anders Thornberg.

Som chef, hur tycker du att just chefer tas omhand av facket? Tidigare fanns ju en chefsombudsman, med lön från arbetsgivaren. Många har hoppats att det ska återinföras.
– Vi håller på med en översyn av den fackliga tiden, de fackliga villkoren och arbetstiden. När vi är klara med det och när vi vet, då är jag villig att diskutera frågan om en chefsombudsman igen.

Det blir dags att åka tillbaka till Stockholm. För Anders Thornberg väntar, vid intervjutillfället, semester runt hörnet. Alltid med beredskap att bryta. Han gillar att segla. Från skärgården går det snabbt att komma in till jobbet, konstaterar han.

Ännu snabbare går det från egna trädgården där han gärna spenderar mycket tid.

Har du någon favoritblomma eller något favoritträd i trädgården?
– Gräsmattan. Jag har en sådan här gräsklippare som man går med, det ger många steg på stegräknaren också.

* Målet med Polis 2024 är att nå 38 000 polisanställda, varav cirka 26 000 poliser.