ANNONS:

ANNONS:

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 5. Den delas ut i oktober till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

”Därför ska vi bli mer aktiva inom kriminalpolitiken”

Lena Nitz, ordförande

 
 
 

 
 

Arkiv

Polisens tillväxtmål uppnått – på civila sidan

Publicerad 2020-09-21

Aktuellt Fler civila har redan rekryterats till Polisen än vad som är målet för tillväxt 2024. Det är helt enligt plan, menar Polismyndigheten.

Lägesbild för tillväxt 2024

Det totala antalet anställda inom Polismyndigheten var i augusti i år 33 119. Målet enligt regeringsuppdraget är 38 000 polisanställda varav 26 000 poliser.
Antalet poliser har ökat med 242 sedan årsskiftet och uppgår nu till 20 665.
Antalet civilanställda har ökat med 1013 sedan årsskiftet och uppgår till 12 454.
Källa: Polismyndighetens HR-avdelning

38 000 polisanställda varav 26 000 poliser, det är målet för tillväxt 2024. Nu är antalet och andelen civila som behöver rekryteras för att nå målet uppnådd och passerad.

Polistidningen har ställt frågan till Mattias Dejke, ansvarig för tillväxt 2024, om man nu bromsar rekryteringen av civila eller om man kan komma att ändra proportionerna i målet alternativt totalsiffran för antal anställda.

I ett skriftligt svar till Polistidningen från Polismyndighetens kommunikationsavdelning står det att det är helt enligt plan att nå det civila rekryteringsmålet tidigare än det polisiära. Bland annat för att det tar längre tid att utbilda poliser.

På frågan om proportionerna mellan poliser och civilanställda kan komma att ändras i förhållande till det ursprungliga målet svarar Polismyndigheten att ingenting i nuläget pekar ditåt.
”Men i en föränderlig omvärld måste dock polisen kontinuerligt se över och anpassa kompetensförsörjningsbehovet och därigenom kan fördelningen mellan olika kompetenser förändras över tid.”