Arkiv

62 artiklar Ledare

Verkligheten går före kartan

Ledare Polissamordningen har ritat kartan, men verkligheten kan ha svårt att följa med. Och det är då vi från fackets sida anser att verkligheten måste gå före kartan. Polissamordningen har på senare tid allt tydligare signalerat att fart är viktigare än resultat.  2014-10-28

Brinnande engagemang
gav facklig seger

Ledare Den här ledaren vill jag inleda med att tacka er alla. Polisförbundet har efter en lång och berg- och dalliknande lönerörelse äntligen tecknat ett nytt löneavtal som innebär en stor facklig framgång!  2014-09-09

Nu siktar vi på nästa period

Ledare När jag skriver detta har Polisförbundet just sagt nej till opartiska ordförandens bud i polisernas lönerörelse.  2014-06-25

Jag vet vad jag vill ha

Ledare Just nu är det en spännande tid. Betydelsefulla frågor för polisen ska avgöras. Jag tänker i första hand på den pågående lönerörelsen och omorganisationen. Det kan tyckas vara helt olika frågor, men man kan också se att de hör ihop. Båda handlar till syvende och sist om vilken poliskår vi vill vara i framtiden.  2014-05-13

Glöm inte första linjens chefer

Ledare När man står inför förändring är det skönt att ha en plan för hur man ska göra. Det ger en känsla av trygghet och kontroll.  Men under resans gång förändras i stort sett alltid förutsättningarna och det blir inte riktigt som man tänkt sig från början.  2014-04-01

Dags att anpassa förbundet

Ledare Det nya året har börjat med full fart och även vintern som kom till slut. Full fart kommer det att fortsätta vara under hela året och många utmaningar ska övervinnas för Polisförbundet och våra medlemmar.  2014-02-04

Tillit bygger på tvåvägskommunikation

Ledare Det är inte lätt att gång på gång som yrkeskår läsa om sådant man själv har upplevt eller känner att man har bättre kunskap om men inte ges möjlighet att bemöta.  2013-12-05

Viktigt att många kommer till tals

Ledare En omorganisation påverkar alltid arbetsmiljön och kräver ett stort ansvar och engagemang hos ledningen att förstå hur förändringen påverkar individen, skriver Polisförbundets ordförande Lena Nitz.  2013-10-09

Med mod att förändra

Ledare Under sommaren kom beslutet om de sju regioner den nya myndigheten ska bestå av. Spännande – men också en utmaning. Sedan kommer nästa viktiga beslut, kanske det avgörande för om förändringen av polisen ska bli framgångsrik. Vilka ska leda arbetet i de nya regionerna?  2013-09-03

Tilliten ersatt av kontrollsystem

Ledare ”Polisen kan inte fungera utan allmänhetens stöd.  Därför är det så viktigt att poliskåren på ett tydligt och korrekt sätt tar ansvar för etiken i vår yrkesroll.  Den etiska kompass som vi själva vet att vi bär med oss syns inte utanpå uniformen” skriver Polisförbundets ordförande Lena Nitz.  2013-06-26

Nu måste arbetsgivaren lyssna!

Ledare Polisen är ett varumärke och vi är alla ambassadörer för det. Men det är viktigt hur man upplever ledarskapet för det man representerar, skriver Polisförbundets ordförande Lena Nitz.  2013-05-13

Otydliga roller skapar osäkerhet

Ledare Vi kan aldrig ställa upp på att sänka kraven på utbildningen till polis, skriver Polisförbundets ordförande Lena Nitz.  2013-03-27

Tre utmaningar med
koppling till våra villkor

Ledare ”Vår kapacitet att jobba nära tillsammans fastän vi geografiskt befinner oss i olika delar av landet och på olika nivåer i organisationen kommer att sättas på prov.”  2013-02-07

Nu laddar vi om för nästa år

Ledare Nu står jul och nyår för dörren. En härlig tid för de flesta av oss, en tid för glädje, återhämtning och reflektion. Men inte för alla. Julen är en av de mest påfrestande helgerna för poliser att arbeta. Det är då många poliser möter människans och samhällets mörkare sidor.  2012-12-17

Glöm inte bort helheten

Ledare Det offentliga och politiska samtalet om polisen i dag handlar nästan bara om statistik och siffror. Effektivitet och produktivitet likställs som om de betydde samma sak.  2012-11-21