Polistidningen nummer 5 kommer 9-11 september.
 
 
 
 

Arkiv

 
 

Prenumerera

Prenumerationer och adressändring

Polistidningen kommer ut med sju nummer per år. En helårsprenumeration på tidningen kostar 220 kronor.

Prenumerationsregistret hanteras av Marya Erkheikki och Anna-Leena Ekstrand, tel 08-676 97 00

Avgiften betalas till postgirokonto 28 08-4

Skicka e-post?

Använd formuläret nedan, välj mottagaren ”Prenumerationer”.