Polistidningen nummer 2 2015 delas ut runt 10 april. Nästa nummer kommer 18 juni.
 
 

Arkiv

37 artiklar arbetsmiljö

kiruna-polisen03

Foto: Simon Eliasson

Flytt ska sätta nya organisationen

Aktuellt I Kiruna laddas det för den kommande flytten av staden. Gruvan har perforerat berget under bebyggelsen och om ett antal år står inte husen säkert längre. Hos poliserna väcker flyttplanerna förhoppningar om bättre arbetsmiljö.  2015-04-08

Emma Cronberg_webb

”Det är så mycket
som är i otakt”

Aktuellt Vem som ansvarar för vad i arbetsmiljöfrågor är ännu inte klarlagt i den nya Polismyndigheten. Samtidigt forsar det in ärenden som måste hanteras. Emma Cronberg, som är nationellt huvudskyddsombud, upplever att situationen är ohållbar.  2015-02-12

Norska poliser
kan tas ut i storstrejk

Aktuellt   2015-01-07

Ungdomar angrep
polisstation i Farsta

Aktuellt 19 december försökte några personer tända eld på polisbilar utanför närpolisstationen i Farsta utanför Stockholm. Stationen har tidigare haft problem med skadegörelse.  2014-12-22

Mångårigt nattarbete
kan öka bröstcancerrisk

Aktuellt Vår biologiska klocka är anpassad för arbete på dagen. När den störs ökar riskerna för både bröstcancer och onormalt åldrande av hjärnan. Det visar nya forskningsrön.  2014-11-25

PTSD1

Illustration: Emma Hanqvist/ Form Nation

”Jag är halva Rickard nu”

Aktuellt ”Hade jag haft en fysisk skada hade nog förståelsen varit större” säger Rickard, som efter en extrem dag på jobbet utvecklade posttraumatiskt stressyndrom.  2014-06-27

Skyddsombud i Dalarna
kräver bättre arbetsmiljö

Aktuellt Allt fler poliser i Dalarna mår dåligt och drabbas av arbetsskador. Enligt skyddsombuden beror det på försämrad arbetsmiljö. Nu kräver de åtgärd från arbetsgivaren.  2014-06-03

Foto: Lina Westman

Foto: Lina Westman

”En klapp på axeln
och så tillbaka i jobb”

MÖTET Under mer än två decennier har Jörgen Mattsson sett attityderna till debriefing växla. Först under senare år har han fått stöd för att bearbeta hur han själv blev beskjuten.

   2014-05-14

Kommissarien Ulf Viklund i det bergrum som Sundsvallspolisen hyr för sina narkotikabeslag. Foto: Terje Lindblom.

Kommissarien Ulf Viklund i det bergrum som Sundsvallspolisen hyr för sina narkotikabeslag. Foto: Terje Lindblom.

Sundsvallspolisen
tar tag i beslagen

Aktuellt Polisanställdas arbetsmiljö vid stora narkotikabeslag hamnar ofta i skymundan. I Sundsvall blev en anställd så yr av att hantera cannabis att personen fick ledas ut i en park av en kollega. Nu har Sundsvallspolisen tagit krafttag kring beslagshanteringen.  2014-02-05

Foto: Johan Svanestrand

Foto: Johan Svanestrand

Skyddsombud drillades om arbetsskador

Aktuellt Vad gör man som skyddsombud när en kollega som far illa inte vill ta emot hjälp? Det var en av frågorna som kom upp i samband med Polisförbundets arbetsskadeutbildning i oktober.
  2013-10-23

Ingen höjdare i Polisens medarbetarundersökning

Aktuellt Vårens stora medarbetarundersökning inom Polisen ger en fingervisning om arbetsmiljön runt om i landet. Medan Polisen i Östergötland brottas med ett tydligt missnöje börjar Jämtland se resultat av sitt förändringsarbete.  2013-10-10

Viktigt att många kommer till tals

Ledare En omorganisation påverkar alltid arbetsmiljön och kräver ett stort ansvar och engagemang hos ledningen att förstå hur förändringen påverkar individen, skriver Polisförbundets ordförande Lena Nitz.  2013-10-09

evaweb

Foto: Marieke Johnson

”Det blir ett arbetsmiljöproblem”

Redaktörens rader Ett register som inte finns.

Eller finns, men är en analysfil, vars existens beror på en enskild polis.

Eller som flera myndigheter haft tillgång till, men …

Det är dagen efter DN-journalisten Niklas Orrenius avslöjande om Skånepolisens förteckning över romska släkter – mer än 4000 individer – varav en stor andel barn.
Hur och när informationen använts tycks i skrivande stund vara oklart, eftersom sökningar i materialet inte loggas i systemet.

Detta i en organisation där den som gör en slagning på sitt eget personnummer i passregistret straffas, fast uppgifterna som sådana är offentliga.

Funderar på hur det är att jobba som polis i Lund i dessa dagar. Bestämmer mig för att ringa och fråga.
Når en polis som är påtagligt frustrerad av att behöva klä skott för något som denne inte ens känt till tidigare.
– Jag önskar att ledningen lagt korten på bordet och rakryggat förklarat hur vi jobbar med underrättelser och varför. De borde erkänt att den här kartläggningen felaktigt har utvecklats till register, allt annat är en lek med ord, så att vi på fältet slipper ägna en massa energi åt det här. Det blir ett arbetsmiljöproblem.

Lundapolisen är övertygad om att det funnits chefer som känt till de här släktträden, men vänder sig mot prat om att huvuden borde rulla.
-Vad hjälper det? Sådant skapar bara rädsla. Man måste i stället jobba med de här värdegrundsfrågorna på allvar.

Eva Schoultz
tf chefredaktör

Mer läsning på Polistidningen.se: ”500 år av utanförskap”

   2013-09-27

Förmiddag med fackligt fokus på digital arbetsmiljö

Aktuellt Den 15 oktober ordnas en tvärfacklig konferens om digital arbetsmiljö.   2013-09-10

Nu ska RPS få bättre koll på teknikernas arbetsmiljö

Aktuellt Kriminaltekniker utsätts ofta för ämnen och miljöer som kan vara farliga för hälsan. Nu ska deras arbetsmiljö kartläggas för att se hur den kan göras säkrare.  2013-07-10