ANNONS:

 
 
 

På Twitter

 

Ordförandeord

Avlasta våra kollegor nu
Lena Nitz, ordförande
 
 
 
 
 
 

Arkiv

24 artiklar aspiranter

Mindre chans att påverka aspirantplaceringen

Aktuellt Ansökningen till aspiranttjänsterna centraliseras och RPS övertar ansvaret. Både bra och dåligt, tycker Växjöstudenterna.  2012-05-08

Nytt aspirantsystem
kan öka rörligheten

Aktuellt De polisstudenter som ska göra aspiranten nästa vår anställs inte av den polismyndighet de praktiserar i, utan av RPS. Förändringen kan i förlängningen innebära ökad rörlighet mellan Sveriges polismyndigheter.  2012-04-27

RPS tar över aspirantplaceringarna

Aktuellt   2012-03-15

Trafikstipendium
till fyra aspiranter

Reportage   2011-06-27

Åter ovisst för blivande aspiranter

Aktuellt Just nu studerar 315 personer fjärde terminen på landets polishögskolor. Men när de går ut i juni finns bara 303 aspirantplatser lediga. Och de ska räcka även till dem som sökt aspirantplats efter ett uppehåll.  2011-03-02

Aspiranter blev utan plats

Aktuellt När aspirantplatserna för våren 2011 var fördelade saknades platser för ett tjugotal studenter. En räknemiss av Rikspolisstyrelsen, anser Andreas Isaksson, studerandeombudsman på Polisförbundet.  2011-01-11

Tolv provanställda poliser

Aktuellt När den senaste kullen polisaspiranter var färdiga att anställas i somras blev tolv av dem provanställda som polisassistenter. Det motsvarar ungefär 1,5 procent av de drygt 800 aspiranterna.  2010-11-14

Aspiranter får otillåtna frågor

Aktuellt Vid många aspirantintervjuer får studenterna frågor om hur de har rangordnat myndigheten, även om denna fråga inte får ställas. De pressas också att tacka ja eller nej till erbjudanden om aspiranttjänst i förtid.  2010-01-20

Aspiranter på pass

Reportage De är efterlängtade och de är många. I mitten av juni klev omkring 850 polisaspiranter in på landets polisstationer för att få börja använda sig av de kunskaper de fått under två år i skolbänken. Polistidningen har mött fem aspiranter i Värmland för att höra hur de ser på utbildningen, jobbet och framtiden som poliser.  2009-10-08