Polistidningen nr 5
delas ut runt 29 oktober.
Årets sista nummer
kommer 10 december.
 
 
 

Arkiv

18 artiklar Brå

Kostymen största nyheten
i Brås brottsstatistik

Aktuellt Brås årliga statistik över handlagda brott presenterades på onsdagen utan några större överraskningar. Ny är i stället statistikens kostym som över tid ska ge en bättre bild av de brottsutredande myndigheternas handläggning av brott.  2015-04-23

Pustnedläggning lämnar
avtryck i brottsstatistiken

Aktuellt I dag offentliggjordes Brås statistik över anmälda brott och misstänkta personer. Den tydligaste ökningen i statistiken har räknats bort, då den berodde på avvecklingen av Pust.
  2015-03-31

Mer feedback
gav bättre uppklaring

Aktuellt Med utredare och IG-verksamhet som jobbar närmre varandra förbättras uppklaringsstatistiken. Det visar ett försök på Norrmalmspolisen som genomförts i Brås regi.  2014-10-01

”Svartmålningen får lite mothugg”

Aktuellt Andelen personuppklarade brott är inte lägre i Sverige än i Norge, Danmark, Nederländerna, Tyskland och England.  2014-09-12

Större spridning på misshandelsanmälningarna

Aktuellt   2014-09-09
Illustration: Emma Hanquist / Form Nation

Illustration: Emma Hanquist / Form Nation

”Man måste träna
sina moraliska muskler”

rapporten Att svenska tjänstemän – så kallade insiders – bistår kriminella är ovanligt, konstaterar Brå. Men de otillbörliga relationerna förekommer.  2014-04-03

Kamerors inverkan övervakas

Aktuellt Polisen är överlag nöjd med kameraövervakningen på Medborgarplatsen och Stureplan i Stockholm, enligt en första utvärdering, signerad Brå.  2013-09-16

Foto: Magnus Laupa

Mytomspunnen
mötesplats

Reportage I snart tjugo år har Plattangruppen jobbat med den öppna knarkhandeln i Stockholm. Men i sommar läggs gruppen på is och nu fruktar poliserna en förslumning av Sergels Torg.  2013-05-13

Liten grupp av de brottsdömda står för många av återfallen

Aktuellt   2012-06-01

Kritiker: För få jobbar
enbart mot grova brott

Aktuellt En procent av de svenska poliserna är särskilt avdelade för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.  2012-01-31

Erik Wennerström
ny generaldirektör för Brå

Aktuellt   2011-11-29

Färre tonåringar döms till vård

Aktuellt Ungdomstjänst har på kort tid blivit det vanligaste straffet för unga förövare, enligt en utvärdering från Brottsförebyggande rådet.  2011-09-06

Färre dömdes till fängelse

2011-06-28

Allt färre mord begås i Sverige

Aktuellt Sven Granath, kriminolog på Brå, har forskat om dödligt våld i Sverige. Resultatet visar att antalet mord har minskat med 25 procent sedan början av 1990-talet. Det är framförallt de alkoholrelaterade morden som har minskat.  2011-04-28

Att lämna brottets bana…

2011-03-23