Arkiv

34 artiklar Örebro

”Jag börjar ledsna på att inte känna mig uppskattad”

Aktuellt Örebropolisen Tobias Virolainen har en jur kand och har dessutom pluggat kriminologi och psykologi. Hur har då hans akademiska bakgrund tagits till vara inom polisen?
–  Inte på något sätt, säger han till Polistidningen.  2013-08-14

Nu ska RPS få bättre koll på teknikernas arbetsmiljö

Aktuellt Kriminaltekniker utsätts ofta för ämnen och miljöer som kan vara farliga för hälsan. Nu ska deras arbetsmiljö kartläggas för att se hur den kan göras säkrare.  2013-07-10

Alla polislöner ännu inte klara

Aktuellt   2013-04-02

Nu får Örebropolisen åter undersöka brandplatser

Aktuellt Nu får två kriminaltekniker vid Örebropolisen genomföra brandplatsundersökningar igen. De har fått ny skyddsutrustning och utbildning i riskerna på brandplatser. Därmed är skyddsstoppet och Arbetsmiljöverkets förbud upphävt.  2013-02-08

Foto: Per Eriksson

Hit men inte längre

Reportage – Jag gör det för mina yngre kollegor. Det säger skyddsombudet Peter Karlsson, som stoppade brandplatsundersökningar i Dalarna.  2013-02-07

Brandundersökningar i Örebro förbjuds av Arbetsmiljöverket

Aktuellt   2013-01-28

Passersystemskontroll
får grönt ljus av Datainspektionen

Aktuellt Polisen får använda uppgifter från sitt passersystem för att kontrollera om en anställd fuskat med tidredovisningen. Men bara om det finns särskild anledning att misstänka att så är fallet. (Uppdaterad)  2013-01-15

Stopp för brandundersökningar
även hos Örebropolisen

Aktuellt   2012-12-07

Länspolismästaren i Örebro lämnar sitt uppdrag

Aktuellt Ebba Sverne Arvill, som varit länspolismästare i Örebro i drygt ett år, lämnar sin post vid årsskiftet. I stället ska hon arbeta med utvecklingsfrågor på Rikspolisstyrelsen.    2012-11-09

Datainspektionen
granskar Örebropolisen

Aktuellt Örebropolisen har nu svarat Datainspektionen, som granskar polismyndigheten för att ta reda på om de har brutit mot personuppgiftslagen. (uppdaterad 21 november).  2012-10-10

Tanken att vakthavande ska hinna granska Pust-rapporterna direkt är nästan en utopi, enligt Mattias Wallin som är ordförande för Polisförbundet Gotland. Foto: Stig Hammarstedt

Många väljer block
och penna framför Pust

Aktuellt Pustsystemet är uppskattat, enligt en färsk utvärdering från Stockholmspolisen. Däremot har inte det tänkta arbetssättet – att rapportera klart ute i fält – fått genomslag.
Bilden bekräftas av en rad fackliga företrädare som Polistidningen talat med.  2012-09-05

”Det är så pressat
att många inte vill vara kvar”

Aktuellt Låg bemanning och många tunga ärenden gjorde att sommaren för poliserna i Örebro län blev tuff. Inför hösten ser det ljusare ut, men fackordförande Anders Sjöberg oroas av att många poliser väljer att lämna jobbet i yttre tjänst.  2012-08-27

Örebropolisen Ted Esplund hör till dem som nyligen har börjat att twittra om sin jobbvardag. Foto: Andreas Hylthén

På Twitter blandas
polisarbete och privatliv

Aktuellt Allt fler poliser twittrar.  Bra, tycker en del. Samtidigt väcker det frågor om vad som är lämpligt att säga i det offentliga rummet.  2012-03-26

Örebros länspolismästare utsedd

2011-06-30

Visst vakuum kring regionindelning

Aktuellt I Bergslagsregionen har polismyndigheterna börjat samarbeta i vissa frågor. Från fackligt håll är detta svårtacklat, upplever Sara Halvarsson, ordförande för Polisförbundet i Dalarna.
– Som det är nu är det svårt att hitta en enig linje gentemot arbetsgivaren, säger hon.  2011-03-21