Polistidningens decembernummer gavs ut 11 december.
 

Arkiv

157 artiklar Polisförbundet

Minnesord för Arne Larsson

minnesord   2014-02-05

Dags att anpassa förbundet

Ledare Det nya året har börjat med full fart och även vintern som kom till slut. Full fart kommer det att fortsätta vara under hela året och många utmaningar ska övervinnas för Polisförbundet och våra medlemmar.  2014-02-04

Vad har Polisförbundet
gjort åt löneutvecklingen?

Debatt   2014-01-20

Polisförbundet yrkar om
lönetillägg för treskiftare

Aktuellt En betydligt högre lägstalön. Det är ett av Polisförbundets yrkanden inför avtalsförhandlingarna med RPS.  2013-12-13

Ökande konkurrens
om första jobben

Aktuellt I dagarna börjar de nya polisassistenterna sina jobb. Efter kritik har nu omdömet från aspiranten fått större vikt i anställningsprocessen.  2013-12-06

Hårt tryck på poliser
i krisens Grekland

Aktuellt – Vi har svårt att vara effektiva och därför är vi liksom alla andra missnöjda med regeringens politik. Men många ser oss som politikernas förlängda arm och riktar sitt eget missnöje mot oss, säger det grekiska polisförbundets ordförande Christos Fotopoulos.  2013-12-05

Foto: Johan Svanestrand

Foto: Johan Svanestrand

Skyddsombud drillades om arbetsskador

Aktuellt Vad gör man som skyddsombud när en kollega som far illa inte vill ta emot hjälp? Det var en av frågorna som kom upp i samband med Polisförbundets arbetsskadeutbildning i oktober.
  2013-10-23

Björn Kellert. Foto: Mikkel Örstedholm

Björn Kellerth. Foto: Mikkel Örstedholm

Nytt arbetstidsavtal undertecknat

Aktuellt – Jag kan säga att jag är nöjd, vi har ju fått gehör för fyra av våra yrkanden. Men det gäller ju också att avtalet tillämpas på ett bra sätt.
Det säger Polisförbundets förhandlingschef Björn Kellerth om det nya arbetstids- och semesteravtalet, som undertecknades härom veckan. (Uppdaterat 2013-10-23)  2013-10-15

Nichols13js-4web

Foto: Johan Svanestrand

Nästa år ska alla Pusta

Aktuellt Alla polismyndigheter kommer att arbeta i Pust Siebel runt årsskiftet, bedömer Rikspolisstyrelsen. Men Polisförbundet är tveksamt.
– Vi har ännu inte fått svar på om Pust är det system vi ska ha, trots att vi ställt frågan, säger ombudsmannen Charlotte Nichols.  2013-10-08

Nytt treårigt avtal undertecknat

Aktuellt   2013-10-04

”Det gäller att tänka på funktioner”

Aktuellt Nu bildar Polisförbundet nya styrelser som ska förhandla med regionpolischeferna, när de är igång 2014.  2013-09-17

Tre frågor till Hanna Englén …

Aktuellt … ledamot i Polisförbundets valberedning, som förbereder nästa års val till förbundsstyrelsen.  2013-09-04

Föredrag om fördomar väckte funderingar

Aktuellt Under fyra sommardagar deltog Anders Hedlund i Polisförbundets utbildning i samband med Stockholm Pride. Föredrag i Kulturhuset varvades då med mingel och arbete i Polisens tält i årets Pride Park – Östermalms idrottsplats.  2013-08-12

Camila Salazar Atias, Fryshuset, håller i samarbetet med Polisförbundet. Foto: Rickard Kilström

Camila Salazar Atias, Fryshuset, håller i samarbetet med Polisförbundet.
Foto: Rickard Kilström

Förtroende i fokus

Aktuellt Rapporten ”Förtroendet för Polisen i Sveriges miljonprogram” pekar på en utbredd uppfattning att polisers bruk av våld inte alltid håller sig inom lagens ramar. Den synen är särskilt tydlig bland unga.
Polisförbundet och Fryshuset söker nu sätt att öka förståelsen mellan grupperna.  2013-06-26

Självmord kan vara arbetsskada

Aktuellt Att jobba som polis innebär stora påfrestningar för den enskilde. Ibland blir bördan allt för tung att bära. Hittills har fyra polisers självmord blivit klassade som arbetsskada.  2013-06-24