Polistidningen nummer 4  når brevlådan 25-27 juni. Nummer 5 kommer kring 11 september.
 
 

Arkiv

 
 

149 artiklar Polisförbundet

Nichols13js-4web

Foto: Johan Svanestrand

Nästa år ska alla Pusta

Aktuellt Alla polismyndigheter kommer att arbeta i Pust Siebel runt årsskiftet, bedömer Rikspolisstyrelsen. Men Polisförbundet är tveksamt.
– Vi har ännu inte fått svar på om Pust är det system vi ska ha, trots att vi ställt frågan, säger ombudsmannen Charlotte Nichols.  2013-10-08

Nytt treårigt avtal undertecknat

Aktuellt   2013-10-04

”Det gäller att tänka på funktioner”

Aktuellt Nu bildar Polisförbundet nya styrelser som ska förhandla med regionpolischeferna, när de är igång 2014.  2013-09-17

Tre frågor till Hanna Englén …

Aktuellt … ledamot i Polisförbundets valberedning, som förbereder nästa års val till förbundsstyrelsen.  2013-09-04

Föredrag om fördomar väckte funderingar

Aktuellt Under fyra sommardagar deltog Anders Hedlund i Polisförbundets utbildning i samband med Stockholm Pride. Föredrag i Kulturhuset varvades då med mingel och arbete i Polisens tält i årets Pride Park – Östermalms idrottsplats.  2013-08-12

Camila Salazar Atias, Fryshuset, håller i samarbetet med Polisförbundet. Foto: Rickard Kilström

Camila Salazar Atias, Fryshuset, håller i samarbetet med Polisförbundet.
Foto: Rickard Kilström

Förtroende i fokus

Aktuellt Rapporten ”Förtroendet för Polisen i Sveriges miljonprogram” pekar på en utbredd uppfattning att polisers bruk av våld inte alltid håller sig inom lagens ramar. Den synen är särskilt tydlig bland unga.
Polisförbundet och Fryshuset söker nu sätt att öka förståelsen mellan grupperna.  2013-06-26

Självmord kan vara arbetsskada

Aktuellt Att jobba som polis innebär stora påfrestningar för den enskilde. Ibland blir bördan allt för tung att bära. Hittills har fyra polisers självmord blivit klassade som arbetsskada.  2013-06-24

Foto: Magnus Laupa

Från golvet genom taket

MÖTET Anders Thornberg är den första Säpochefen från de egna leden. Han har varit med under hela förändringsarbetet då en organisation präglad av kalla kriget förvandlats till en uppdaterad säkerhetstjänst.  2013-05-13

Illustration: Annelie Carlström/Woo Agentur

6 scener ur
ett ordförandeskap

Reportage Årsmöte hos Säkerhetspolisen, avtackning, telefonkonferens, utsättning …
Polistidningen har tillbringat några hektiska dagar hack i häl på Polisförbundets ordförande Lena Nitz.  2013-05-13

Fler poliser får löneavdrag

Aktuellt Vådaskott och uppvisande av polislegget utanför tjänsten hör till det som kan leda till löneavdrag. Det visar den senaste statistiken från Personalansvarsnämnden.  2013-04-17

Fortfarande frågetecken
om löneskillnader

Aktuellt Nu är den nationella löneanalysen för polisen klar. Resultatet ger en bild av löneläget i landets alla polismyndigheter. Men rapporten svarar inte på frågan om det förekommer oskäliga löneskillnader.  2013-03-28

Kritik mot förslag om utökade befogenheter för civila

Aktuellt Ge civil personal utökade befogenheter och öppna nya vägar för specialister att bli poliser. Det är huvudpunkterna i två promemorior som RPS idag har lämnat över till regeringen. Men Polisförbundet är kritiskt och menar att förslagen hotar rättssäkerheten.  2013-02-28

Störst skadestånd till Polisförbundets medlemmar

Aktuellt 18 miljoner kronor. Så mycket fick Polisförbundets medlemmar ut i skadestånd och ersättningar för arbetsskador under förra året. Räknat per medlem är det högst av alla fackförbund.  2013-01-28

Planerad mätning av Rakelstrålning ställdes in

Aktuellt Arbetsmiljöverket backar från planerna på att mäta Rakelstrålning. Verket hävdar att sådana mätningar inte är möjliga att genomföra.  2012-12-19

”Fackliga fördelar
med större regioner”

Aktuellt Polisen i Kronoberg har ett allt tätare samarbete med kollegorna i Kalmar. Samtidigt försöker man göra sig redo för att ingå i en större region, berättar Tomas Stjernfeldt, ordförande för Polisförbundet Kronoberg.  2012-12-14