polisforbundet_banner
 
 
 
 
 
 

Polistidningen nummer 2 2014 - i brevlådan senast den 3 april.
 
 

Arkiv

 

143 artiklar Polisförbundet

Självmord kan vara arbetsskada

Aktuellt Att jobba som polis innebär stora påfrestningar för den enskilde. Ibland blir bördan allt för tung att bära. Hittills har fyra polisers självmord blivit klassade som arbetsskada.  2013-06-24

Foto: Magnus Laupa

Från golvet genom taket

MÖTET Anders Thornberg är den första Säpochefen från de egna leden. Han har varit med under hela förändringsarbetet då en organisation präglad av kalla kriget förvandlats till en uppdaterad säkerhetstjänst.  2013-05-13

Illustration: Annelie Carlström/Woo Agentur

6 scener ur
ett ordförandeskap

Reportage Årsmöte hos Säkerhetspolisen, avtackning, telefonkonferens, utsättning …
Polistidningen har tillbringat några hektiska dagar hack i häl på Polisförbundets ordförande Lena Nitz.  2013-05-13

Fler poliser får löneavdrag

Aktuellt Vådaskott och uppvisande av polislegget utanför tjänsten hör till det som kan leda till löneavdrag. Det visar den senaste statistiken från Personalansvarsnämnden.  2013-04-17

Fortfarande frågetecken
om löneskillnader

Aktuellt Nu är den nationella löneanalysen för polisen klar. Resultatet ger en bild av löneläget i landets alla polismyndigheter. Men rapporten svarar inte på frågan om det förekommer oskäliga löneskillnader.  2013-03-28

Kritik mot förslag om utökade befogenheter för civila

Aktuellt Ge civil personal utökade befogenheter och öppna nya vägar för specialister att bli poliser. Det är huvudpunkterna i två promemorior som RPS idag har lämnat över till regeringen. Men Polisförbundet är kritiskt och menar att förslagen hotar rättssäkerheten.  2013-02-28

Störst skadestånd till Polisförbundets medlemmar

Aktuellt 18 miljoner kronor. Så mycket fick Polisförbundets medlemmar ut i skadestånd och ersättningar för arbetsskador under förra året. Räknat per medlem är det högst av alla fackförbund.  2013-01-28

Planerad mätning av Rakelstrålning ställdes in

Aktuellt Arbetsmiljöverket backar från planerna på att mäta Rakelstrålning. Verket hävdar att sådana mätningar inte är möjliga att genomföra.  2012-12-19

”Fackliga fördelar
med större regioner”

Aktuellt Polisen i Kronoberg har ett allt tätare samarbete med kollegorna i Kalmar. Samtidigt försöker man göra sig redo för att ingå i en större region, berättar Tomas Stjernfeldt, ordförande för Polisförbundet Kronoberg.  2012-12-14

Rörligheten mellan Säpo
och öppna polisen ska bevaras

Aktuellt Större tydlighet, ökad insyn och – inte minst – förbättrad maktbalans. Det är huvudargumenten för att göra Säkerhetspolisen till en egen myndighet, enligt utredaren Nils Öberg.  2012-11-28

Extrem strålning uppmätt
vid Rakeltest i polisbil

Aktuellt Polisförbundet har inlett en granskning av hur Rakel påverkar hälsan. Steg ett var att mäta strålningen från Rakelutrustningen i en vanlig polisbil. Resultatet är så extremt att forskaren som höll i testet misstänker att något är fel.  2012-11-23

Tre frågor till Erik Lagerholm …

Aktuellt …   ny ombudsman på Polisförbundet med ansvar för chefs- och ledarskapsfrågor.  2012-11-14

Länspolismästaren i Örebro lämnar sitt uppdrag

Aktuellt Ebba Sverne Arvill, som varit länspolismästare i Örebro i drygt ett år, lämnar sin post vid årsskiftet. I stället ska hon arbeta med utvecklingsfrågor på Rikspolisstyrelsen.    2012-11-09

Svar från Skåne på ”Ingen verkar lyssna på argumenten”

Debatt   2012-10-23

Polistidningen prisad vid gala

Aktuellt   2012-10-19