Polistidningen nr 3
delades ut 18 juni.
Nr 4 ges ut 10 september.
 
 
 
 
 
 

Arkiv

35 artiklar rapport

Varför behöver poliser
psykiatrisk kompetens?

Debatt   2015-06-17
Illustration: Emma Hanquist / Form Nation

Illustration: Emma Hanquist / Form Nation

”Man måste träna
sina moraliska muskler”

rapporten Att svenska tjänstemän – så kallade insiders – bistår kriminella är ovanligt, konstaterar Brå. Men de otillbörliga relationerna förekommer.  2014-04-03

Nichols13js-4web

Foto: Johan Svanestrand

Nästa år ska alla Pusta

Aktuellt Alla polismyndigheter kommer att arbeta i Pust Siebel runt årsskiftet, bedömer Rikspolisstyrelsen. Men Polisförbundet är tveksamt.
– Vi har ännu inte fått svar på om Pust är det system vi ska ha, trots att vi ställt frågan, säger ombudsmannen Charlotte Nichols.  2013-10-08

Poliser orkar inte jobba till pensionen

Aktuellt Hela 14 procent av poliserna som är 50 år eller äldre tror inte att de orkar jobba fram till ordinarie pensionsålder. Samtidigt uppger 9 procent av dem att de med hänsyn till åldern har svårt att klara av sina arbetsuppgifter i dag.   2013-10-07

Kamerors inverkan övervakas

Aktuellt Polisen är överlag nöjd med kameraövervakningen på Medborgarplatsen och Stureplan i Stockholm, enligt en första utvärdering, signerad Brå.  2013-09-16

Pusts framtid ska
utredas ytterligare

Aktuellt Det är inte säkert att det går att komma tillrätta med problemen med polisens nya utredningsstöd Pust Siebel.  2013-05-29

Jobbstress ingen cancerrisk

Aktuellt   2013-02-13

RPS vill skärpa
regler om skjutprov

Aktuellt En kompetensskjutning per kalenderår och återtaget tjänstevapen för den som inte klarat det inom 13 månader. Så föreslås reglerna om skjutkompetens skärpas, enligt en färsk rapport från RPS. (Uppdaterad.)  2013-02-12

Nya rön om stressade poliser

Aktuellt Forskaren Bengt Arnetz har kartlagt hur poliser, brandmän och andra i yttre tjänst påverkas av stressen i sin arbetsvardag. Resultatet ska nu utgöra grunden till ett stöttande webbverktyg.  2013-02-06

Polisregionerna inte exakt
som samverkansområdena

Aktuellt Polisen föreslås få samma regionindelning som en rad andra statliga myndigheter. Förslaget omfattar även Säpo, men inte övriga rättsväsendet. Länsstyrelserna föreslås bli elva till antalet.  2012-12-17

Spänd väntan på förslag om Säpo

Aktuellt   2012-11-27

Uppföljningen brister
enligt skyddsombud

Aktuellt   2012-11-05

Ont om studier
om vapenutbildning

Aktuellt Hur väl förbereder polisutbildningens vapenutbildning studenterna på skytte i akuta lägen? Den frågan lyfter verksamhetsutvecklaren Johan Gunnarsson i en nyligen publicerad utvärdering av vapenutbildningen på Polishögskolan i Solna.  2012-10-25

Olika myndigheter
olika benägna att anmäla

Aktuellt Vilken polismyndighet man jobbar på kan påverka vilka konsekvenser ett felaktigt agerande får. Det framgår av en färsk rapport från Rikspolisstyrelsen.  2012-10-15

Män med barn antogs
oftare till polisutbildningen

Aktuellt 38 år var den äldste som antogs till polisutbildningen med start hösten 2008. Detta enligt studien ”Vilka sökande antas till och påbörjar polisutbildningen?” som släpptes i september.  2012-10-05