polisforbundet_banner
 
 
 
 
 
 

Polistidningen nummer 2 2014 - i brevlådan senast den 3 april.
 
 

Arkiv

 

141 artiklar RPS

Foto: Johan Svanestrand

Foto: Johan Svanestrand

Ingen kappvändare

MÖTET Visst har han varit lite väl osmidig några gånger.  Och visst skulle han ha gjort saker annorlunda i dag. Men ändå – polisforskaren Stefan Holgersson står på sig. Även Polisen måste kunna ta kritik.     2013-12-04

Tillfällig ledning tar över it-utvecklingen

Aktuellt   2013-11-27

Polisutbildningen kan få flera spår

Aktuellt Efter ett utspel från Rikspolischefen ser Polishögskolan över möjligheterna att skapa flera inriktningar på den tvååriga polisutbildningen. Under hösten har en arbetsgrupp diskuterat ett eventuellt utredningsspår.  2013-11-04

Björn Kellert. Foto: Mikkel Örstedholm

Björn Kellerth. Foto: Mikkel Örstedholm

Nytt arbetstidsavtal undertecknat

Aktuellt – Jag kan säga att jag är nöjd, vi har ju fått gehör för fyra av våra yrkanden. Men det gäller ju också att avtalet tillämpas på ett bra sätt.
Det säger Polisförbundets förhandlingschef Björn Kellerth om det nya arbetstids- och semesteravtalet, som undertecknades härom veckan. (Uppdaterat 2013-10-23)  2013-10-15

Elpistol minskar riskerna för alla

Debatt Öppet brev till Rikspolisstyrelsens chef: Jag anser att Rikspolisstyrelsen har fattat beslut som gjort att ytterligare en kollega har tvingats använda skjutvapen. Varför?  2013-10-09

Hårt sparbeting pressar Dalapolisen

Aktuellt Sedan september råder anställningsstopp vid Polisen i Dalarna. Den redan bantade personalstyrkan blir nu ännu mindre.
– Många frågar sig om de ska vara kvar i myndigheten, säger Anna Ekstam, Polisförbundets ordförande i länet.  2013-10-09

Nichols13js-4web

Foto: Johan Svanestrand

Nästa år ska alla Pusta

Aktuellt Alla polismyndigheter kommer att arbeta i Pust Siebel runt årsskiftet, bedömer Rikspolisstyrelsen. Men Polisförbundet är tveksamt.
– Vi har ännu inte fått svar på om Pust är det system vi ska ha, trots att vi ställt frågan, säger ombudsmannen Charlotte Nichols.  2013-10-08

Många frågetecken kring polisutbildning för specialister

Aktuellt Vilken kompetens kännetecknar egentligen en specialist? Det är en av frågorna RPS HR-avdelning ställer sig sedan man tagit del av Polishögskolans förslag kring en polisutbildning för specialister.  2013-10-02

Rikspolisstyrelsens it-styrning granskas

Aktuellt   2013-09-26
Nu - efter mer än tio år- har Kent Böe fått kompensation för den missade ersättningen. Foto: Ulla-Carin Ekblom

Nu – efter mer än tio år- har Kent Böe fått kompensation för den missade ersättningen. Foto: Ulla-Carin Ekblom

Datafel drabbade hundratals långtidssjukskrivna

Aktuellt 600 långtidssjukskrivna fick för låg ersättning på grund av ett fel i Polisens lönesystem. Problemet har nu rättats till och de drabbade har fått sina pengar efter flera års väntan.  2013-09-05

Foto: Magnus Laupa

Foto: Magnus Laupa

Rektor i förändringens tid

Reportage Doris Högne Rydheim är rektor på Polishögskolan där förändringens vindar blåser.  2013-09-05

Hög tid för aspiranterna att söka PA-tjänst

Aktuellt Nu annonserar Rikspolisstyrelsen efter en ny kull polisassistenter till landets alla polismyndigheter.  2013-08-22

Nu ska RPS få bättre koll på teknikernas arbetsmiljö

Aktuellt Kriminaltekniker utsätts ofta för ämnen och miljöer som kan vara farliga för hälsan. Nu ska deras arbetsmiljö kartläggas för att se hur den kan göras säkrare.  2013-07-10

Illustration: Emma Hanquist

Illustration: Emma Hanquist

Så slår du tillbaka
mot näthatet

Reportage Hot på nätet är ett växande problem. Men vad utgör ett hot? Och hur påverkas situationen av att hot eller förolämpningar förmedlas via en server utomlands?  2013-06-27

Hur svårt kan det vara, RPS?

Debatt Det finns troligen flera anledningar till att RPS fick ett lägre värde i den senaste NMI:n men jag tänkte beskriva en händelse som kan vara en del i den negativa utvecklingen.  2013-06-18