ANNONS:

 

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 2. Den delas ut i april till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 

Ordförandeord

I kriser står poliskåren för trygghet

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

 
 

Arkiv

31 artiklar statistik

”Man borde kunna
vidta åtgärder tidigare”

Aktuellt 2018 gjorde sig Polismyndigheten av med tio anställda. Det kan jämföras med tre året innan. Och flera av de som fått sluta har sagts upp av personliga skäl, något som knappt förekommit tidigare.  2019-05-14

175 tomma platser på polisutbildningens första termin

Aktuellt   2017-09-28

Fler skjutvapen i kriminella miljöer

Aktuellt   2016-02-03
Själva fallet gick så snabbt att Ulrica Holmstedt först inte fattade vad som hänt. Efterspelet har varit desto mer utdraget. Nu lever hon med molande smärta, domnande fingrar och ojämn ork. Foto: Eva Schoultz 

Själva fallet gick så snabbt att Ulrica Holmstedt först inte fattade vad som hänt. Foto: Eva Schoultz

Ett fall som satt osynliga spår

Aktuellt Att utsättas för våld är den vanligaste arbetsskadan bland poliser. Uppsalapolisen Ulrica Holmstedt hör till de som drabbades förra våren – då hon fälldes av en 15-åring – och hon är ännu inte återställd.  2015-09-10

evaweb3

Betygen gav exakt jämn
könsfördelning – i testfasen

Redaktörens rader 929 män och 929 kvinnor kallades till tester första gången det nya antagningsförfarandet till polisutbildningen användes. Trots att 61 procent av de 8 310 sökande var män.

Särbehandling? Nej. Fördelningen råkade bli 50/50 när de med högst betyg kallades, enligt HR-strateg Stefan Sterner.

Ingen av de som kom till höstens tester hade problem med hörseln. Två föll på syntestet. Inte heller fysiken var särskilt utslagsgivande. Män och kvinnor har olika krav när det gäller styrka och det handlar om att bli godkänd – inga övervärden beaktas, enligt Sterner.

I stället var det ofta lämplighetsbedömningen, baserad på två olika tester och en psykologintervju, som fällde avgörandet, berättar han.

34,5 procent av de som till slut knep en plats på polisutbildningen med start i januari var kvinnor.

Polisen vill öka den andelen, men någon särbehandling är inte aktuell. Positiv särbehandling – och inte kvotering* – ska enligt Sterner ligga bakom att könsfördelningen tre antagningar i rad blev exakt 50/50.

En långdragen process, där polisen anklagats för diskriminering, ledde i maj till en förlikning med fyra män som nekats plats på utbildningen 2010 och stämt polisen.

Det är inget Sterner kommenterar. Men likabehandling är ett ledord när han beskriver den nya antagningen, där första kullens medelålder blev 26 år. Andelen med utländsk bakgrund** var 5,6 procent.

–Men vi vet inte vilka. Det är SCB som tagit fram det statistiskt i efterhand, framhåller Sterner.

 

**Utländsk bakgrund enligt SCB:s definition innebär att personen är född utomlands eller har två föräldrar födda utomlands.

*Kvotering – om en bestämd antal platser viks åt exempelvis kvinnor, som män inte kan konkurrera om även om de skulle uppfylla kraven bättre. 

Positiv särbehandling – att man i valet mellan sökanden som uppfyller kraven lika bra väljer den som tillhör en grupp man vill främja.

 

 

Mer om antagningen:
Många kallade – för få utvalda

   2015-06-16

Kostymen största nyheten
i Brås brottsstatistik

Aktuellt Brås årliga statistik över handlagda brott presenterades på onsdagen utan några större överraskningar. Ny är i stället statistikens kostym som över tid ska ge en bättre bild av de brottsutredande myndigheternas handläggning av brott.  2015-04-23

Pustnedläggning lämnar
avtryck i brottsstatistiken

Aktuellt I dag offentliggjordes Brås statistik över anmälda brott och misstänkta personer. Den tydligaste ökningen i statistiken har räknats bort, då den berodde på avvecklingen av Pust.
  2015-03-31

Engagemang mot våldet!

Insänt Våldet är åter på dagordningen. I hela landet ökar anmälningarna om olika former av våld. Om den faktiska våldsbrottsligheten har ökat eller inte, är en fråga som alltid bör ställas. Under årens lopp har våldet ökat i vissa grupper, medan det i andra har minskat.  2015-03-19

evaweb3

Eva Schoultz Chefredaktör Polistidningen

Många kallade
– för få utvalda

Redaktörens rader Fler än någonsin sökte. Ändå var det i slutändan bara 313 studenter – 24 färre än planerat – som började på polisutbildningen härom veckan.

Tio utvalda föll bort i samband med två nya moment i antagningsprocessen: drogtest och säkerhetssamtal. 14 tackade nej till sin plats och några reserver hade Rekryteringsmyndigheten inte hunnit vaska fram.

Antagningsstatistiken är inte klar än. Det ska bli intressant att se vilka gymnasiebetyg som krävdes för att kallas till tester i den första sållningen av alla 8 310 sökande, nu när betygen har fått en avgörande roll i processen. En annan spännande siffra är hur många av de som kallades till tester som inte dök upp. De var tydligen så många att hela processen försenades.

Till polisutbildningen som drar igång i höst har 6 515 personer sökt. Minskningen kan delvis bero på en annan nyhet i förfarandet: spärrtid. De som inte klarat testerna måste vänta ett år innan de får söka på nytt, om det var fysiken som fallerade. De som nekades plats av psykologiska, medicinska eller säkerhetsskäl får vänta två år innan de kan söka igen.

Det nya antagningssystemet har fått en del kritik, inte minst för att folkhögskoleelever på polisförberedande utbildningar runt om i landet inte längre är behöriga att söka. I höstas togs ett nytt beslut i frågan, berättar Stefan Sterner, HR-strateg på Polismyndigheten. Men av tekniska skäl är det först i höst som folkhögskoleelever åter kan vara med och konkurrera om en framtid som polis.

 

Läs mer:

Vad krävdes i betygsväg?

 

Tidigare texter kopplade till antagningen:

Nu införs säkerhetssamtal med sökande till polisutbildningen

Drogtest införs vid rekryteringen till polisutbildningen

Betygen viktiga för den som vill bli polis

Fler testas för att få fram tillräckligt många studenter

Mogen, flexibel, engagerad, ansvarsfull, tålmodig …  2015-02-03

Mer feedback
gav bättre uppklaring

Aktuellt Med utredare och IG-verksamhet som jobbar närmre varandra förbättras uppklaringsstatistiken. Det visar ett försök på Norrmalmspolisen som genomförts i Brås regi.  2014-10-01

Större spridning på misshandelsanmälningarna

Aktuellt   2014-09-09

Nytt arbetssätt har
satt spår i DO:s statistik

Aktuellt   2013-02-22

Många vill läsa om piketen

Aktuellt   2013-01-07

”Man ska absolut inte
mörka vad som hänt”

Aktuellt Bilfärder utan bälte, rakeltrubbel och underbemanning. Tillbuden inom Polisen speglar en rad varierande problem. Varierar gör också benägenheten att anmäla, enligt en jämförelse av alla polismyndigheter som Polistidningen gjort.  2012-06-28

”Varje myndighet måste
klara upp fler brott”

Aktuellt   2012-06-08