ANNONS:

 
 
 

Ordförandeord

Lönesatsning och långsiktighet
Lena Nitz, ordförande
 
Polistidningen nr 2/2019 kommer runt 12 april. Nummer 3 når brevlådorna 14 juni.
Fullständig utgivningsplan finns här.
 
 
 
 
 
 

Arkiv

36 artiklar utredning

Pusts framtid ska
utredas ytterligare

Aktuellt Det är inte säkert att det går att komma tillrätta med problemen med polisens nya utredningsstöd Pust Siebel.  2013-05-29

Norskt nej till polis i hijab

Aktuellt   2013-01-11

Polisregionerna inte exakt
som samverkansområdena

Aktuellt Polisen föreslås få samma regionindelning som en rad andra statliga myndigheter. Förslaget omfattar även Säpo, men inte övriga rättsväsendet. Länsstyrelserna föreslås bli elva till antalet.  2012-12-17

Gränserna för vad
civila får göra ses över

Aktuellt Polisens grundutbildning ska utvecklas, men någon egentlig högskoleutbildning vill inte regeringen ha. Däremot vill man att fler ska kunna utföra uppgifter som i dag kräver polismans befogenhet.   2012-12-13

Spänd väntan på förslag om Säpo

Aktuellt   2012-11-27

Förslag om stärkt rätt till tolk

Aktuellt   2012-08-15

Säkrare skadestånd till poliser?

Aktuellt Brottsoffers rätt till skadestånd stärks om ett färskt förslag till en ny brottsskadelag antas. Men om poliser som tilldöms skadestånd kommer att få lättare att få ut sina pengar av Brottsoffermyndigheten är oklart.  2012-05-02

Tre år till ny organisation

Aktuellt Polismyndigheten. Så föreslås kort och gott en sammanslagen polisorganisation kallas, enligt det förslag som presenterades för regeringen 30 mars.   2012-03-30

Foto: David Bergström

Grannsamverkan

Reportage Skånskan är lite grötig, tycker danska Jacob Aasted, som patrullerar Öresundsregionen med svenska kollegor.  2012-03-27

Beväpning laddad fråga i Norge

Aktuellt ”Världens mest beväpnade obeväpnade polis.” Så har den norska polisen beskrivits, enligt en färsk utredning från Norska Polisförbundet. Frågan är nu hur beväpningen ska se ut framöver, något som kommer att debatteras på förbundets landsmöte 16-18:e november.  2011-10-28

Arbetsgivares risk för
dyra tvister ska minskas

Aktuellt   2011-09-15

Ekobrottsmyndigheten kan ta över

Aktuellt Låt Ekobrottsmyndigheten få ett nationellt ansvar för ekobrottsbekämpningen i Sverige. Då kan bekämpningen av ekonomiska brott bli mer effektiv och rättssäker. Det menar Stefan Strömberg, som på regeringens uppdrag har utrett ekobrottsbekämpningen.  2011-05-25

Utländska poliser ska kunna agera i Sverige

Aktuellt Poliser från Norden och EU ska kunna delta i insatser i Sverige, iförda uniform och med sina egna tjänstevapen. Det föreslår regeringens utredare Krister Thelin i ett betänkande. Förslaget bäddar även för att svenska poliser ska kunna sättas in utomlands på motsvarande sätt.  2011-04-12

Förslag om förbud mot starka laserpekare

Aktuellt Det kan bli förbjudet för privatpersoner att äga och använda de starkaste laserpekarna.  2011-03-03

Färre transporter för polisen?

Aktuellt Kriminalvården föreslås få ett tydligare ansvar för transporter av frihetsberövade. Polisen bör bara tas i anspråk när polisens särskilda tvångsbefogenheter behövs, enligt en färsk utredning.  2011-02-15