Annons
Annons

Jag lämnar Polisförbundet

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Jag har i dag meddelat Polisförbundet, att jag med omedelbar verkan annullerar mitt medlemskap. Den sekundära anledningen är, naturligtvis, mitt stora missnöje över de två senaste löneförhandlingarna, där använd förhandlingstid inte står i rimlig proportion till löneutfallet. Samtidigt har med all önskvärd tydlighet ”mina” förhandlares maktlöshet/flathet inför en trilskande länspolismästare kommit i öppen dager.

Den primära anledningen är dock helt annan. Svenska Polisförbundet finns inte mer. Syns man inte och hörs man inte, då finns man inte.

Svenska Polisförbundet hörs inte.

Svenska Polisförbundet syns inte.

Därmed; Svenska Polisförbundet finns inte.

Att vara medlem och betala till något som inte finns, är lika meningslöst som att betala till Svenska Statskyrkan. Som ju inte heller finns. Denna lämnade jag tre dagar efter min myndighetsdag. Nu känner jag mig myndig nog att lämna Polisförbundet.

Staffan Sandin

Svar till Staffan Sandin:

Staffan Sandin skriver i en insändare att Polisförbundet varken hörs eller syns. Sandin drar därför slutsatsen att Polisförbundet inte finns.

Förra året skrevs det drygt 2 000 artiklar om Polisförbundet. Företrädare för Polisförbundet medverkade också i ett par hundra radio- och TV-inslag. Vidare har vi förekommit i ett 1000-tal artiklar i nätbaserade tidningar. Dessa siffror talar egentligen för sig själva. Polisförbundet är ett oerhört aktivt förbund som syns och hörs i såväl den mediala som den politiska debatten. ´

Sedan flera år arbetar vi offensivt med opinionsbildning och politisk påverkan. I praktiken innebär det att vi driver ett antal frågor som gynnar alla medlemmar. Frågorna belyser vi bland annat i debattinlägg i lokalmedia så väl som i storstadstidningar. Vi finns också på plats under Almedalsveckan, på partikongresser och i riksdagen.

Det är tråkigt att du upplever att Polisförbundet är osynligt. Ett tips är att du besöker vår hemsida www.polisforbundet.se där du kan ta del av det som skrivs om oss, vilka frågor vi driver samt hur vi bedriver politisk påverkan. Förhoppningsvis kan besöket leda till att du vill stanna kvar som medlem hos oss.

Anna Erhardt

Press- och opinionsansvarig

Ämnen i artikeln

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst