Annons
Annons
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vi dricker nästan dubbelt så mycket alkohol idag som för tjugo år sedan. Det märks förstås också på arbetsplatserna. Men det kan vara svårt att veta om kollegan dricker för mycket eller om det är något annat problem.Vi dricker nästan dubbelt så mycket alkohol idag som för tjugo år sedan. Det märks förstås också på arbetsplatserna. Men det kan vara svårt att veta om kollegan dricker för mycket eller om det är något annat problem.

För tjugo år sedan drack svensken sex liter ren sprit per år, i dag är den siffran närmare elva liter. Förr syntes det tydligare vem som hade problem med spriten, men nu är det ofta blandmissbruk vilket kan göra upptäckten svårare. Dessutom klassas ibland missbruksrelaterade problem felaktigt som ångest, depression och sömnproblem, även om det är själva missbruket som är den bakomliggande faktorn.

 

Om man misstänker att en kollega har missbruksproblem är det viktigt att säga till, antingen till chefen, facket eller till den beröra kollegan. Men det är varken ens egen eller chefens sak att ställa en diagnos, det ska ett proffs göra. Det man själv kan göra är att visa att man har uppmärksammat problemet och att man bryr sig om personen. Det chefen ska göra är att se till att en utredning sker. Om personen visar sig ha missbruksproblem ska han eller hon erbjudas rehabilitering.

 

? Ofta väntar man för länge med att ta itu med missbruksproblem, säger Anna Rosu psykolog på Alna, en organisation som ger råd om missbruksproblem på arbetet.

 

Hon anser att man ska göra något åt missbruksproblem så fort som möjligt. Ju tidigare man agerar, desto större chans har man att lyckas.

 

De tydligaste varningssignalerna på alkoholmissbruk, förutom lukt och tydlig påverkan, är humör- och beteendeförändringar. Koncentrationssvårigheter och bristande funktion på arbetet är också vanligt, likväl som upprepad korttidsfrånvaro, rastlöshet, irritation, nervositet och nedstämdhet. Det kan också vara tecken på problem när en person ofta kommer sent och går tidigt från jobbet, eller gör bort sig på personalfester och kurser. Men det kan vara knepigt att se skillnad på stress, depression, förälskelse och missbruk.

 

? Man ska inte vara rädd för att prata med varandra, säger Anna Rosu. Om man oroar sig för en kollega, är det bättre att säga det. Även om kollegan förnekar problemet, kan det ändå ha en effekt att visa man bryr sig om honom eller henne. Det är viktigt att visa att någon ser att någonting är fel.

 

En arbetsplats bör ha en alkohol- och drogpolicy, som ett redskap när problem uppstår. Policyn ska vara känd, annars är det ingen större mening med den. Dessutom är det viktigt att man har en handlingsplan för vad som ska gälla om man misstänker att någon har missbruksproblem. I handlingsplanen ska det finnas med hur man agerar om någon kommer full till jobbet och hur rehabilitering ska ordnas för den som behöver det.

 

En person med missbruksproblem har rätt att få rehabilitering av sin arbetsplats, men också skyldighet att genomgå den. Om man som anställd vägrar att gå med på behandling är det i förlängningen ett skäl till uppsägning. Men så länge man accepterar, har arbetsgivaren långtgående skyldigheter att hjälpa. Helt krasst kan det sammanfattas med att den som inte samarbetar sitter löst.Vad gör du som chef?

Om du som chef misstänker att någon har missbruksproblem, prata omgående med personen. Lyssna, men var tydlig. Det är sällan någon agerar för tidigt, många dras med sitt missbruk i åratal innan människor i omgivningen uppmärksammar problemet. Det är viktigt att du som chef reagerar och agerar, det är din skyldighet. Men det är inte du som ska ställa diagnos, det gör företagshälsovården eller annan vårdgivare.

 

Vid samtalet med medarbetaren om ett eventuellt missbruksproblem är det ofta bra att ha med en tredje part, lämpligen en facklig representant. Samtalet måste vara väl förberett. Tänk noga igenom vad du vill uppnå. Det är bra att utgå från de förändringar du ser på arbetsplatsen som exempelvis oplanerad frånvaro, ökad korttidsfrånvaro och försämrad arbetsprestation. Var beredd på att samtalet kan utlösa förnekelse, likväl som ilska och sorg. Tala om för personen att det finns hjälp att få och se till att han eller hon verkligen får den hjälpen. Ställ krav på förändringar och bestäm en tid för uppföljning. Slutligen, det är viktigt att vara säker på att ni har en gemensam bild av vad som sagts och vad ni har kommit överens om. Summera därför samtalet gemensamt.

 

 

 

Vad är missbruk?

Du har missbruksproblem om du under den senaste tolvmånadersperioden har haft minst ett av följande problem:


 • Upprepat bruk som leder till att du misslyckas med att fullgöra dina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet.

 • Upprepat bruk i situationer som medför betydande risk för fysisk skada till exempel rattfylleri.

 • Upprepade problem med rättvisan då du varit påverkad.

 • Fortsatt bruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller mellanmänsklig natur orsakade eller förstärkta av berusning.

 

Källa: Alna


Vad är beroende?

Du är beroende om du under den senaste tolvmånadersperioden har haft minst tre av följande problem:


 • Ökad tolerans ? behov av påtagligt ökad mängd på grund av påtagligt minskad effekt.

 • Abstinens ? karakteristiska abstinenssymptom eller återställare.

 • Använder till exempel alkohol i större mängd eller under längre tid än vad du hade planerat.

 • Varaktig önskan eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera bruket.

 • Mycket tid ägnas åt att få tag på till exempel alkohol, använda alkohol eller hämta sig från effekten.

 • Viktiga aktiviteter, på jobbet och fritiden, överges eller minskas på grund av bruket.

 • Bruket av till exempel alkohol fortsätter trots att du vet att fysiska eller psykiska besvär förvärras.

Källa: Alna

 

Fakta: Alna är en icke vinstdrivande organisation som verkar för drogfria arbetsplatser genom bland annat rådgivning om missbruksproblem. I deras styrelse ingår arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, bland annat TCO.

 

 

Vill du veta mer om din eller någon annans alkoholkonsumtion gör en test på: www.alkoholprofilen.se

 

YLVA NORBERG

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser