Annons

Annons

Pepparsprayen är
moraliskt välmotiverad

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Efter att ha läst dels Etiska rådets rapport, dels Utvärdering av fältförsök vid piketerna (RPS) kan jag konstatera att etiska rådets rapport brister i flera avseende. Som tidigare etiklärare inom polisen är det särskilt angeläget att kommentera Etiska rådets rapport. Det är riktigt att etiken går längre än lagen, etik och lag behöver nödvändigtvis inte överensstämma. Däremot bör det inte finnas uppenbara motsättningar mellan etiska slutsatser och lagen eller vid tillämpning av lagen. Polisens rätt att använda våld finns i 10 § polislagen. Vad som däremot kräver etiska reflektioner berör användningen av särskilda skydds- och hjälpmedel, eller som Etiska rådet med sådan emfas framhåller – våldsanvändning.

Vid etiska reflektioner och analyser ingår olika faktorer, en sådan är faktaförhållanden. I detta sammanhang kan jag konstatera att RPS Utvärdering av fältförsök vid piketerna utgör en sådan. Låt mig med en gång göra klart att jag inte ser något etiskt problem när det gäller polisens tillgång eller användning av särskilda skydds- och hjälpmedel. Sålunda är bärandet och användandet av dessa särskilda hjälpmedel inte etiskt problematiskt eftersom syftet är vällovligt och moraliskt välmotiverat. Att polisens innehav av nämnda hjälpmedel skulle vara oetiskt ifrågasätter jag starkt. I etiska resonemang om våld och vapen framhöll Påven Johannes Paulus II redan som etikprofessor att tillgång eller innehav av vapen inte i sig är oetiskt. Det etiska dilemmat uppkommer först vid dess användning. Sålunda ansluter jag till den tidigare Påvens uppfattning och anser därför att polisen, i allmänhet liksom i insatsenheter, lokala och nationella, kan medföra alla de särskilda hjälpmedel som finns eller bör finnas.

Oetisk kan den situation bli när polisen saknar adekvat utrustning, det vill säga de särskilda skydds- och hjälpmedel som beskrivs i de båda rapporterna. Av utrymmesskäl går jag inte närmare in på dessa hjälpmedel men Etiska rådets argument mot dem är från etisk synpunkt svag.

God tillgång på olika typer av särskilda skydds- och hjälpmedel utgör enligt min uppfattning god etik, därför att de bland annat innebär trygghet för både tredje part (medborgarna) och för enskilda poliser. Dessutom, av vad som framkommer av Utvärderingen, även för dem som är utsatta för polisens ”våldanvändning”. I dessa operativa sammanhang kan man ifråga om våldsanvändning tala om kvantitativt eller selektivt våld. Med särskilda skydds- och hjälpmedel kan polisen på ett etiskt välmotiverat sätt ingripa med kvalitativt eller selektivt våld. Brister ifråga om selektiva hjälpmedel som exempelvis distraktionsgranater, prickskyttegevär och elpistoler kan innebära att polisen tvingas använda de medel som står till buds. Som jag ser det kan konsekvenserna bli mer våld och större risker för samtliga inblandade – således både oetiskt och omoraliskt. (Etik är moralens teori).

Andra områden som berörs av etiska rådet är vad man kallar polisens militarisering och dialogpoliser. I fråga om uniformer anser jag att för allmänheten är sannolikt närvaron av polis en viktigare fråga än polisens uniform. Jag håller med Etiska rådet att det naturligtvis ska finnas så kallade dialogpoliser, men även detta är en fråga om faktaförhållande där exempelvis hotbilden är väsentlig och avgörande. Det finns sålunda ingen etiskt motiverad motsättning mellan dialogpoliser och användning av särskilda skydds- och hjälpmedel.Sammanfattningsvis anser jag att polisen i allmänheten kan medföra alla typer av särskilda skydds- och hjälpmedel, tillgång till dessa hjälpmedel är i sig inte omoraliskt (oetiskt). Det är däremot brist på dem! Det som uppenbarligen behövs är tydliga regler och föreskrifter liksom adekvat utbildning och övning. Den enskilde polisen kan således av goda etiska skäl tilldelas särskilda skydds- och hjälpmedel vid våldsanvändning för att tryggt kunna värna andra medborgare, sitt eget och sina kollegors liv och samtidigt utifrån god utbildning med stöd av tydligt regelverk ingripa mot dem som ställt sig utanför lagen.

Detta innebär god etik och moral i polisarbetet!

Dan Roskvist

Ämnen i artikeln

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst