Poliser rapporterar inte trakasserier och hot

8 maj 2006, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Poliser som blir utsatta för trakasserier, hot och våld på jobbet är dåliga på att rapportera det som hänt till sina överordnade. Det visar en rapport från Brå, som har undersökt hur vanligt det är med ?otillåten påverkan? mot personer som arbetar i rättsväsendet.Poliser som blir utsatta för trakasserier, hot och våld på jobbet är dåliga på att rapportera det som hänt till sina överordnade. Det visar en rapport från Brå, som har undersökt hur vanligt det är med ?otillåten påverkan? mot personer som arbetar i rättsväsendet.

Undersökningen visar att tolv procent av de anställda inom rättsväsendet har blivit utsatta för någon form av hot, våld eller allvarliga trakasserier. Värst utsatta är de som arbetar med indrivning vid Kronofogdemyndigheten. Där har var femte tjänsteman varit utsatt för hot, våld eller trakasserier. Minst utsatta är de som jobbar på Skatteverket, där är siffran tre procent. Polisen ligger mittemellan, på tolv procent.

– Vår uppfattning är att det här är höga siffror, säger Lars Korsell som är brottsforskare vid Brå. Det är ett problem som måste tas på allvar.

Trakasserier är vanligare än hot och våld. Forskarna menar att det är viktigt att även ta trakasserierna på stort allvar,även om de vid en första anblick kan te sig harmlösa.

– De har en infekterande effekt, eftersom trakasserier är svårare att hantera. Det kan handla om subtila sätt att påverka en myndighetsperson, till exempel genom att kartlägga var han eller hon bor, säger Lars Korsell.

Undersökningen visar också att olika yrkesgrupper är mer eller mindre benägna att rapportera när de har blivit utsatta för hot eller trakasserier. Skatteverket lyfts fram som en föregångare. Där har man bland annat infört ett datorbaserat rapporteringssystem för att de anställda enkelt ska kunna rapportera även små incidenter.

Poliser, kustbevakningstjänstemän och tullare rapporterar mer sällan till chefen om de har blivit utsatta för trakasserier eller hot, eftersom de anser att det sällan leder till någon åtgärd, visar undersökningen. Det är ett dåligt betyg för deras arbetsgivare, menar Lars Korsell.

– Det finns en attityd inom inte bara polisen, utan även inom de andra uniformerade yrkesgrupperna, att man måste tåla mycket. Det gör att de anställda inte lyfter på locket och berättar. Det är en chefs- och ledningsfråga.

Att polisen som arbetsgivare kunde göra mer åt det här problemet håller Bo Karlsson, som är säkerhetschef på RPS, med om.

– Vi är dåliga på att ta hand om oss själva och våra egna anställda, men jättebra på att hjälpa andra som drabbas. Därför bör också vi skaffa ett rapporteringssystem. Vi håller på att ta fram en nationell plan för hur vi ska hantera hot och trakasserier. Första linjens chefer måste se till att det blir legitimt att prata om det man blivit utsatt för. Vi måste skicka en tydlig signal om att vi inte ska tåla skit, säger Bo Karlsson. //

Fakta: Undersökningen bygger på enkätsvar från 4 500 personer samt ett 50-tal intervjuer med anställda vid Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Den största gruppen i undersökningen var poliser. Sammanlagt skickades drygt 2000 enkäter ut till samtliga polischefer, varannan kommissarie, var tionde inspektör och 200 Säpo-anställda.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst