Annons
Annons

Polisers ord väger tyngre i rätten

22 maj 2006, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Polisers ord väger tyngre i rättssalen än vanliga medborgares. Det kan innebära att rättssäkerheten är hotad, skriver Heléne Lindblad Jonsson, polis och juriststudent i en uppsats vid Stockholms universitet.Polisers ord väger tyngre i rättssalen än vanliga medborgares. Det kan innebära att rättssäkerheten är hotad, skriver Heléne Lindblad Jonsson, polis och juriststudent i en uppsats vid Stockholms universitet.

Poliser som misstänks för att ha begått brott blir ofta frikända även om åtal väcks. En orsak till det kan vara att rätten tenderar att tro mer på vad en polis säger än på vad ”vanliga människor” säger.

Poliser som misstänks för att ha begått brott blir ofta frikända även om åtal väcks. En orsak till det kan vara att rätten tenderar att tro mer på vad en polis säger än på vad ”vanliga människor” säger. Den slutsatsen drar Heléne Lindblad Jonsson, som har 25 års erfarenhet som polis och nu också har utbildat sig till jurist. Hon har undersökt ett antal utredningar där poliser har varit åtalade för misshandel i Stockholm, Malmö och Umeå mellan 2002 och 2005. Dessutom har hon intervjuat ett flertal personer med god insyn och erfarenhet från utredningar av poliser, bland annat de två polisåklagarna i Stockholm. Av de tio ärenden hon har granskat blev det fällande dom mot poliserna i tre. Resten frikändes.

– I de fall som jag har tittat på har rätten fäst större vikt vid de misstänkta polisernas ord än målsägandens. Det ser ut som att domstolarna ställer högre beviskrav än när andra är misstänkta och ibland verkar det som att det krävs vittnesmål från mer än en utomstående för att det ska väga lika tungt som polisens, säger Heléne Lindblad Jonsson. Hon är dock mån om att poängtera att materialet är för litet för att vara statistiskt säkerställt.

Polistidningen har tidigare skrivit om en liknande uppsats, där författarna också var både poliser och jurister. Även där kom man fram till att det ofta blir friande dom när poliser åtalas för sådant de har gjort i tjänsten. Men slutsatsen var en annan – de menade att åklagarna ibland inte hade tillräckligt på fötterna för att väcka åtal. Det håller inte Heléne Lindblad Jonsson med om.

– Utifrån det jag har sett så tycker inte jag att det handlar om att åklagarna väcker åtal på för lösa grunder. Tvärtom, det här är rutinerade åklagare som inte väcker åtal om de inte tror att bevisningen räcker för fällande dom. Jag menar att åklagarna inte väcker åtal utan att ha tillräckliga skäl för det. Spännvidden mellan obefogat åtal och åtal där det till hundra procent är säkert att det blir fällande dom är stor.

Heléne Lindblad Jonsson menar att det är ett problem för rättssäkerheten att poliser och andra medborgare inte bedöms lika i domstolarna. Att poliser utreds noggrant när de är misstänkta för att ha begått ett brott är något som gynnar dem som yrkesgrupp, menar hon. Samtidigt har hon förståelse för att det är oerhört pressande och jobbigt för den som blir anmäld och kanske får figurera i medierna redan före domen.

När Heléne Lindblad Jonsson började jobba som polis för snart 25 år sedan hade hon bilden att poliser fick en negativ särbehandling när de misstänktes för brott. Ingen annan grupp utreds så ingående i rättsprocessen.

– Men med åren har jag kommit fram till att vi i vår roll, med den myndighetsutövning och de befogenheter som ingår, måste förstå att det att ingår att bli granskad. Ofta kanske man som ung polis har gjort ett ingripande där man har använt våld och blir anmäld för det. Det upplever man många gånger som väldigt negativt, i alla fall om man har följt lagen och gjort ett riktigt ingripande.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst