Annons
Annons

Rationalisering gav resultat

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

2004 tillträdde Gudrun Antemar som generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten där 200 poliser arbetar. Mindre än två år senare är hon förvånad över att media inte rapporterar mer om ekonomisk brottslighet.2004 tillträdde Gudrun Antemar som generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten där 200 poliser arbetar. Mindre än två år senare är hon förvånad över att media inte rapporterar mer om ekonomisk brottslighet.

– Ekobrott står det mest om i morgontidningarnas ekonomidelar. Det är synd, eftersom det handlar om kriminalitet som är samhällsomstörtande och i sista hand ett hot mot demokratin, säger hon.

Rekordresultat

Förra årets resultat, en ökning av antalet avslutade ärenden med 34 procent, är det bästa i myndighetens åttaåriga historia.

– Både den övergripande styrningen och den operativa ledningen har blivit bättre.

Nyckeln är att mindre komplicerade fall handläggs effektivare. Trots att ärendetillströmningen inte minskat eller pengar skjutits till har utredarna fått större möjlighet att satsa kraft på den grova ekonomiska brottsligheten, som står för hälften av 4 000 årliga ärenden. 85 procent av utredningsresurserna läggs på dessa brott och resterande 15 på mängdärenden.

– De hanteras naturligtvis rättssäkert och proffsigt, men snabbare än tidigare.

Granskning pågår

Samtidigt som EBM rapporterar goda resultat pågår en översyn av verksamheten. Enmansutredaren Barbro Thorblad, lagman vid tingsrätten i Malmö, har fått regeringens uppdrag att utvärdera myndighetens resultat och arbetsmetoder.

– Jag började i oktober 2005 och varken kan eller får lov att berätta i förväg om hur det går, säger hon.

Utredningsarbetet beräknas vara klart den sista januari 2007.

Faktaruta
? Inom EBM arbetar omkring 200 poliser och lika många åklagare, ekonomer och administratörer.

? Myndigheten utreder bokföringsbrott, konkurser och skattebrott. Dessutom prioriteras insiderbrott och EU-bedrägerier.

? 4 000 ärenden hanteras varje år och omkring 1 000 av dem leder till åtal.

? EBM finns i Stockholm (Gotland), Göteborg (Västra Götaland) och Malmö (Skåne, Blekinge).

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser