Annons
Annons
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Nu är det hög tid att fylla i semesterlistor och planera sommarens alla äventyr, om du inte redan har gjort det. Men vilka rättigheter har man egentligen och när får semestern tas ut?Nu är det hög tid att fylla i semesterlistor och planera sommarens alla äventyr, om du inte redan har gjort det. Men vilka rättigheter har man egentligen och när får semestern tas ut?

Enligt semesterlagen har alla rätt att ta ut fyra veckors sammanhängande ledighet under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Denna lag är dock dispositiv, vilket betyder att vissa bestämmelser kan ersättas av kollektivavtal. Med andra ord de fyra veckornas sammanhängande ledighet kan frysa inne om parterna har avtalat bort det. Friheten är stor för lokala parter att teckna olika lokala så kallade ALFA/Polisavtal, såväl när det gäller semester som annat.

För polisen finns därmed viss lokal avtalsreglering om semester. Bland annat tillämpas så kallad timberäknad semester. All arbetstid som arbetstagaren är semesterledig ifrån räknas, timme för timme, som semesteruttag, oavsett vilka veckodagar eller helgdagar semestern förläggs till.

Det som gäller generellt är dock att antalet semestertimmar är beroende av hur gammal man är. Till och med det år man fyller 29 år har poliser 224 timmars semester, från och med det år man fyller 30 år utökas antalet timmar med 24 och från och med att man fyller 40 år är det totalt 280 timmars semester per år som gäller.

Vissa personer sparar delar av sin semester till ett annat år, kanske för att man varit sjuk eller föräldraledig eller för att man planerar en långresa. Generellt sett kan de arbetstagare som har rätt till fler än motsvarande 20 betalda semesterdagar för ett visst kalenderår spara semester. De får då spara en eller fler av de överskjutande dagarna. Men det finns en gräns. Ingen får ha fler än 40 dagar sparade mellan åren. Har man 40 dagar sparade är man tvungen att ta ut sin årliga ordinarie semester. Om man av någon anledning inte kan ta ut sin årssemester när man har 40 dagar sparade då, kan arbetsgivaren bli tvungen att betala ut ersättning för dessa dagar, så kallad ”ogulden semesterlön”. Beräkningen av ersättningen för dessa semesterdagar görs enligt bestämmelserna om semesterersättning.

Några av er kommer att bli tvungna att ta ut er ledighet tidigt eller sent under sommaren, till exempel på grund av friidrotts-EM i Göteborg. Får man då inte själv bestämma när semestern ska tas ut? Nej, det är arbetsgivaren som beviljar semestern, men hänsyn ska tas till arbetstagarens önskemål. I normalfallet kan den enskilde själv ansöka och förlägga sin semester inom de ramar som finns i semesterplanen och enligt det lokala semesterförläggningsavtalet, som de lokala parterna förhandlat om. Uppstår det däremot några verksamhetsmässiga problem av särskild art, kan arbetsgivaren frångå uppgjord semesterplan.

För att få reda på exakt vad som gäller på just din myndighet är det nödvändigt att läsa semesterlagen, centrala ALFA-avtalet och det lokala ALFA-avtalet. Om du känner dig osäker är det bäst att prata med det lokala facket.

*ALFA Allmänt löne- och förmånsavtal

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser