Annons
Annons

Ska vi försvara kriminella poliser?

9 maj 2006, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

En polis som begår brott riskerar alltid att bli avskedad. Polisförbundet tycker i de flesta fall att polisen ska få behålla jobbet. Men är det verkligen rätt? Polistidningen försöker reda ut begreppen.En polis som begår brott riskerar alltid att bli avskedad. Polisförbundet tycker i de flesta fall att polisen ska få behålla jobbet. Men är det verkligen rätt? Polistidningen försöker reda ut begreppen.

Det spelar ingen roll om polisen begår brottet i tjänsten eller på fritiden – risken att bli avskedad finns alltid. Förra året blev flera poliser av med jobbet efter att ha dömts för olika brott. I de flesta fall argumenterar Polisförbundet för att dessa poliser ska få behålla jobbet, när ärendet prövas i Personalansvarsnämnden (Pan).

Men är en polis som har begått ett allvarligt brott lämplig att fortsätta i polisyrket? Det är en fråga som ibland dyker upp i debatten. Ska verkligen Polisförbundet alltid argumentera för att personen ska få behålla jobbet? Utåt kan det verka märkligt att förbundet försvarar en medlem som har begått en kriminell handling. Men det handlar inte om att försvara brottet som sådant, utan om att se till att den som riskerar att bli av med jobbet får den rättsliga hjälp och det stöd han eller hon behöver. Det är ungefär som att en person som har begått ett brott har rätt att ha en advokat i ett rättssäkert samhälle.

Det är stadgarna som i första hand styr hur Polisförbundet agerar när en medlem har begått en kriminell handling. Där står bland annat att förbundet ska stödja medlemmar som ställs till ansvar för sådant som de har gjort i tjänsten eller i samband med den fackliga verksamheten. I de fallen kan medlemmen få rättshjälp, till exempel för att täcka rättegångskostnader.

När det handlar om brott begångna på fritiden kan förbundet erbjuda rättslig hjälp, till exempel stöd, råd och hjälp med den arbetsrättsliga argumentationen i Pan. Däremot får den som begått ett brott utanför tjänsten stå för sina rättegångskostnader själv.

Det händer att poliser som begår brott och riskerar att bli avskedade lider av alkoholproblem eller annan sjukdom. Då kan ett starkare anställningsskydd träda in, vilket Polisförbundet alltid för fram i Pan.

Ett annat skäl till att Polisförbundet motsätter sig att poliser avskedas, trots att de har begått brott, är synen på den sociala tryggheten. Ofta består den till stor del av att ha ett arbete. Då kan en omplacering vara ett bättre alternativ än avsked.

Men det finns undantag. I vissa ärenden hjälper inte förbundet till ens med den arbetsrättsliga argumentationen i Pan. Det är exempelvis om en polis har blivit dömd för mened eller övergrepp i rättssak. De brotten anses vara riktade mot rättssystemet som sådant. Det som polisen har till uppgift att försvara.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst