Annons
Annons

Skiftande resultat i förhandlingar

9 maj 2006, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Hyfsat utfall i pengar men sämre när det gäller dialogen mellan chefer och medarbetare. Så kan man sammanfatta läget i polisernas avtalsrörelse när ungefär halva avtalsperioden har gått.Hyfsat utfall i pengar men sämre när det gäller dialogen mellan chefer och medarbetare. Så kan man sammanfatta läget i polisernas avtalsrörelse när ungefär halva avtalsperioden har gått.

En av grundpelarna i det centrala löneavtalet RALS 2004-2007 är att det finns en dialog mellan chefer och medarbetare, utvecklingssamtal. Bland annat för att i förlängningen kunna sätta rättvisa individuella löner. Men en enkät som Polisförbundet har gjort med samtliga förbundsområden visar att man i 18 av 23 myndigheter inte har sådana samtal.

– Det är anmärkningsvärt, säger Polisförbundets förhandlingschef Jan Wallin. Men tittar man på utfallet i pengar i förhållande till hur det ser ut inom staten i övrigt, så tycker jag att vi kan vara ganska nöjda med hur det har gått i förhandlingarna hittills.

Hur stort utfallet har varit i kronor och ören varierar mellan myndigheterna, men det rör sig om upp till omkring en tusenlapp mer i månaden hittills. Vad det handlar om i procentuell löneökning går inte att säga, eftersom man inte är klar i alla myndigheter än. På en del ställen har man gjort engångsutbetalningar eller lagt ut generella påslag på lönen på samtliga medarbetare.

Få har utvecklingssamtal

När det gäller utvecklingssamtalen, eller som det står i avtalet: ”dialog chef medarbetare”, ser det också väldigt olika ut. I landets största myndighet, Stockholm, har drygt hälften av medarbetarna haft utvecklingssamtal. De flesta anställda och chefer har fått utbildning i hur samtalet ska gå till.

I Halland tar man hjälp av en extern konsult för att utbilda cheferna i att hålla både utvecklingssamtal och lönesättande samtal.

I Västmanland har bara vissa avdelningar haft utvecklingssamtal, berättar Ralf Andersson, som är förhandlingsledare för Polisförbundet där.

– Jag vill inte kritisera, men som chef ska man vara insatt i så många områden, att det är många chefer som faktiskt inte kan det här med att hålla utvecklingssamtal, säger Ralf Andersson.

Enklare jämföra befattningar

Ett ställe där förhandlingarna hittills har gått bra, och där man har arbetat med lönerna i enlighet med avtalet, är Halland. Bland annat har man gjort en omfattande värdering av alla befattningar i hela myndigheten. Syftet med värderingen är att det ska bli enklare att jämföra olika typer av tjänster och befattningar på ett rättvist sätt. Tidigare har det varit svårt att jämföra poliser som har olika arbetsuppgifter, till exempel utredare och tekniker, vilket blir lättare nu.

– Men det har varit ett jättejobb, säger Fredrik Lundqvist, som är vice ordförande i Polisförbundet i Halland. Det tog sex månader och vi tog hjälp av en extern konsult för att göra befattningsindelningen. Allt det här arbetet har vi gjort tillsammans med arbetsgivaren, vilket har fungerat väldigt bra.

I Stockholm, med drygt 4000 poliser, hade facket flera medlemsmöten under hösten. Syftet var att diskutera, lyssna på synpunkter från medlemmarna och informera om läget med arbetsgivaren, som just då var ansträngt, berättar Stefan Eklund som är ansvarig för löneförhandlingar på Polisförbundet i Stockholms län.

– Nu har vi satt oss med arbetsgivaren och påbörjat diskussionerna om hur vi ska gå vidare. Vi har lönekriterier sedan ett par år tillbaka, och nu diskuterar vi formerna för hur de ska genomföras och för vilka grupper. När det gäller individuella löner så har vi det för vissa grupper, men inte för alla. Vi tycker till exempel att alla polisassistenter ska ha samma löneutveckling de första sex åren. Det är först när de blir inspektörer som det kan bli aktuellt med individuell lön, säger Stefan Eklund.

Lön på saklig grund

I avtalet står det att lönen ska sättas på sakliga grunder. Det betyder att man ska ta hänsyn till arbetsuppgifterna, vilket ansvar och vilka befogenheter man har, vilka krav som är kopplade till arbetsuppgifterna och hur väl man utför dem. Då är förstås samtalet mellan chefer och medarbetare väldigt viktigt. Samma sak gäller mellan det lokala facket och arbetsgivaren.

– Det betyder inte att man måste ha samma åsikt som arbetsgivaren. Däremot är det viktigt att man är överens om att lösa de problem som uppstår. Vi har olika roller men ett gemensamt intresse att det ska fungera bra på arbetsplatserna. Och jag är övertygad om att utfallet kan bli ännu bättre om det lokala lönearbetet fungerar, säger förhandlingschef Jan Wallin.

Fakta: Rals 2004-2007

Centralt avtal för den statliga sektorn, bland annat polisen.

Anger förutsättningar för hur de lokala parterna ska förhandla om löner med mera.

I avtalet står bland annat vad som avses med ”saklig grund” för lönesättning och att man ska komma överens om vilka kriterier som gäller. Det står också att man ska komma överens lokalt om hur många gånger man ska ha lönerevision under avtalsperioden, att lönerna ska vara individuellt satta (om man inte kommer överens om något annat) och att det går att ha lönesättande samtal.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst