Annons
Annons

Skiktröntgen avslöjar spår vid obduktion

9 maj 2006, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I Linköping håller en ny obduktionsmetod på att utvecklas. Metoden är snabb, effektiv och kan avslöja spår som annars är mycket svårupptäckta. Dessutom kan den bidra till större rättsäkerhet.I Linköping håller en ny obduktionsmetod på att utvecklas. Metoden är snabb, effektiv och kan avslöja spår som annars är mycket svårupptäckta. Dessutom kan den bidra till större rättsäkerhet.

Tekniken bygger på att den döde röntgas med hjälp av en skiktröntgen, en så kallad datortomograf. Det tar 20 sekunder för datortomografen att skanna kroppen och resultatet – tredimensionella bilder av kroppens inre – blir tillgängliga omgående. Olika skikt och genomskärningar av kroppen kan ses. Skelettet kan till exempel friläggas, vilket är en av de stora fördelarna med tekniken, berättar Calle Winskog, rättsläkare vid Rättsmedicinalverket i Linköping.

Snabbare information

– Vid en vanlig obduktion måste man klämma igenom en hel kropp för att upptäcka skador. Det tar otroligt mycket tid och det finns en risk att man missar något.

Metoden sparar också tid åt kriminalteknikerna, som i det första intensiva skedet av en utredning kan koncentrera sig på brottsplatsen. Detta tack vare att den fysiska obduktionen kan vänta, eftersom den virtuella undersökningen ger snabbt besked om dödsorsak och andra viktiga ledtrådar.

– Vi kan snabbt ge polisen initial information om hur personen avlidit, hur skadorna ser ut och om tillhygge använts. Kroppen behöver inte ens tas ur liksäcken och alla spår finns kvar till den vanliga obduktionen.

Calle Winskog visar på sin datorskärm hur skelettet är skadat på en person som dödats genom misshandel . Den döde har utsatts för kraftigt våld, bland annat finns ett stort antal skador på bröstkorgen. De brutna revbenen syns mycket tydligt och det är möjligt att vrida och vända, zooma ut och in, på de olika skadade delarna.

Kan användas redan nu

Den virtuella obduktionen befinner sig ännu på forskningsstadiet men är så pass utvecklad att den används regelmässigt vid dödsfall där det finns misstanke om brott.

Utvecklingsarbetet bedrivs vid Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV och är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Landstinget och industrin. Hittills har omkring 150 kroppar obducerats med tekniken. I ungefär 100 av dessa fall har det funnits misstanke om brott. Vid några tillfällen har den nya tekniken inneburit att brott har kunnat uteslutas och i några fall har den avslöjat detaljer som kunde ha förblivit oupptäckta vid vanlig obduktion. På en kropp hittades till exempel små metallrester, från en kula som studsat innan den träffat. Detta scenario stämde överens med den misstänktes vittnesmål, som gick ut på att han skjutit bredvid. Något som polisen först inte trodde på.

I de flesta fall görs samma upptäckter oavsett obduktionstyp, men den konventionella undersökningen kräver mycket mera tid.

Fungerar bäst vid spetsigt våld

Några egentliga nackdelar med den nya metoden ser Calle Winskog inte, men den är inte överlägsen i allt.

– Vid trubbigt våld kan vi nog säga att den inte ger så mycket extra. Den fungerar bäst vid spetsigt våld och skottskador. Det går heller inte att göra kemiska tester, åtminstone inte ännu.

Ett problem med den visuellt kraftfulla tekniken är att bilderna som genereras kommer att visas vid rättegångar. Bilderna kan, trots att de är relativt oblodiga, ge starka känslomässiga reaktioner, menar Calle Winskog.

– Vi ska påbörja en dialog med domstolarna om hur bilderna ska visas vid förhandlingarna.

Den nya metoden kommer i de allra flesta fall inte att ersätta traditionell obduktion.

– I enstaka fall kan den göra det men oftast blir den ett mycket kraftfullt komplement.

Johan Granath

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst