Annons
Annons

Snabb utredning av anmäld polis

21 maj 2006, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Förra året blev många poliser i Sverige anmälda, misstänkta för att ha begått ett brott. Så fort en polis anmäls sätter ett väljoljat maskineri igång. Internutredningen startar.Förra året blev många poliser i Sverige anmälda, misstänkta för att ha begått ett brott. Så fort en polis anmäls sätter ett väljoljat maskineri igång. Internutredningen startar.

Idag finns det åtta internutredningsenheter i Sverige, placerade vid polismyndigheterna i Stockholm, Göteborg, Växjö, Linköping, Västerås, Eskilstuna, Umeå och Malmö. Hur ett ärende handläggs beror bland annat på om polisen har anmälts för något han eller hon har gjort i tjänsten eller om det handlar om något som har skett på fritiden. Bestämmelserna finns reglerade i lagen om offentlig anställning (LOA), polisförordningen och i Rikspolisstyrelsens FAP.

Åklagare kopplas in omedelbart

När en polis är misstänkt för brott ska anmälan alltid tas upp av en polisman i befälsställning. Helst ska också ett vittne vara närvarande. När det gäller misstanke om brott som har begåtts i tjänsten ska åklagare kopplas in omedelbart. Åklagaren ska besluta om det finns anledning att inleda förundersökning eller inte. Den polis på internutredningsenheten som utreder ett ärende har ingen möjlighet att ta egna initiativ, utan allt sker under åklagarens ledning.

Att bli anmäld, misstänkt för att ha begått ett brott, är ofta en traumatisk händelse för den det gäller. Kanske särskilt för en polis, som i vanliga fall är en del av det system som ska svara för lag och ordning. Många poliser som blir anmälda känner sig ensamma och utlämnade, särskilt om det är ett fall som uppmärksammas i medierna.

Rätt till rättshjälp och stöd

Den som blir anmäld och kallad till förhör ska alltid se till att kontakta sitt fackliga ombud. Som medlem i Polisförbundet har man rätt till rättshjälp och rättsligt stöd, som ser olika ut beroende på hur vilken sorts ärende det handlar om och var i rättsprocessen man befinner sig (se artikel i PT 2/06).

En polis som har blivit anmäld får fortsätta att arbeta, men blir ofta omplacerad under den tid som utredningen pågår. Många mår dock väldigt dåligt och blir sjukskrivna under utredningstiden. Polisärenden ska handläggas ”skyndsamt”. Vid polismyndigheten i Västra Götaland säger man till exempel att utredningen inte får ta mer än 60 dagar, om det inte finns särskilda skäl för det.

Särskilda regler vid förhör

När en polis som är misstänkt ska förhöras gäller särskilda regler, enligt polisförordningen. Han eller hon får till exempel inte höras av kollegor som arbetar vid den egna polismyndigheten, om det inte är en myndighet som har en internutredningsenhet. Dessutom ska den som håller förhöret ha högre tjänsteställning än den misstänkte, om det inte finns särskilda skäl för att göra på något annat sätt.

Att polisen utreder sig själv är något det ofta talas om i den offentliga debatten. Att det alltid är åklagare som leder utredningarna talas det däremot inte lika ofta om. Regeringen har tillsatt en utredning med uppdraget att inrätta en särskild myndighet som ska utreda poliser som begår brott. De andra politiska partierna är också för en sådan förändring, vilket sannolikt innebär att den kommer bli verklighet under den kommande mandatperioden, oavsett vem som sitter vid makten.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst