Annons
Annons

Sökes: Lagarbetande visionärer med erfarenhet

9 maj 2006, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Nu är det hög tid att börja diskutera vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen de kommande fyra åren. Senast den sista april ska nomineringarna ha kommit in till valberedningen.Nu är det hög tid att börja diskutera vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen de kommande fyra åren. Senast den sista april ska nomineringarna ha kommit in till valberedningen.

Vart fjärde år väljer Polisförbundet ny förbundsstyrelse och på representantskapet i höst är det dags igen. Redan nu har valberedningen påbörjat sitt arbete och det kommer att intensifieras under våren. Bland annat ska de som sitter i den nuvarande styrelsen intervjuas för att ta reda på hur arbetet har varit och om de står till förfogande. Den som vill nominera någon ska göra det skriftligen till valberedningen senast den sista april. De mest intressanta kandidaterna bland de nominerade kommer också att intervjuas av valberedningen, som ska ha sitt förslag klart i slutet av juni.

– Det är viktigt att hitta personer som har en vilja och att de motsvarar de krav man kan ställa på dem, bland annat att de ska hålla i minst fyra år. De måste kunna ingå i det team som styrelsen är, vara visionära och dessutom ha facklig erfarenhet, säger Patrik Sandsten från Stockholm, sammankallande i valberedningen.

Andra viktiga faktorer att ta hänsyn till när valberedningen ställer samman sitt förslag till styrelse är att ledamöterna ska komma från olika delar av landet och att det ska finnas både kvinnor och män representerade. Dessutom spelar ledamöternas ålder en viss roll, även om man inte har någon formell övre gräns.

Även om valberedningens förslag väger tungt så ska man inte glömma att det är ett förslag bland andra. Den som inte har fått med sin nominering i valberedningens förslag kan alltid tilläggsnominera en kandidat på representantskapet.

Detta ska väljas:

Förbundsordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Ledamöter, 6 st

Suppleanter, 5 st

Revisorer, 2 st

Revisorssuppleant, 2 st

Det här är valberedningen:

Tina Nielsen, Skåne, Krister Linell, Jönköping, Anders Seilenz, Västra Götaland, Stig Stålberg, Örebro, Dan Andersson, Norrbotten, Patrik Sandsten, Stockholm (sammankallande) //

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst