Annons
Annons

Gamla och nya motioner på årets representantskap

25 september 2006, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Under denna vecka kommer Polisförbundets högsta beslutande organ att fatta beslut om 53 inkomna motioner. Motionsbehandlingen kommer att föregås av gruppdiskussioner på så kallade tematorg.Under denna vecka kommer Polisförbundets högsta beslutande organ att fatta beslut om 53 inkomna motioner. Motionsbehandlingen kommer att föregås av gruppdiskussioner på så kallade tematorg.

Årets motioner rör som vanligt allt från trygghetsfrågor till pension. Några påminner starkt om dem som inkom redan förra året, men som fortfarande kan anses vara hjärtefrågor. En av dessa motioner var inskickad av Björn Carlaby i Polisområde Malmö. Han yrkade att Polisförbundet centralt ska sköta och driva löneförhandlingarna på central nivå, och att en mindre del förhandlas på förbundsområdesnivå, detta för att löneskillnaderna inte ska bli så stora inom landet.

I förbundsstyrelsens yttrande till motionen står det bland annat att Polisförbundet under alla år har försökt att hitta de mest optimala förhandlingslösningarna för att gynna medlemmarna på bästa sätt. Men att det nu inte finns några budgetmedel centralt att förhandla om eftersom pengarna nu ligger lokalt ute på myndigheterna.

– Detta innebär att alla förhandlingar om lön och allmänna anställningsvillkor idag endast kan föras på polismyndighetsnivå eller motsvarande. Skulle det visa sig att förutsättningarna ändras kommer Polisförbundet då ta ställning till hur dessa förhandlingar ska hanteras för att på bästa sätt gynna medlemmarna, står det bland annat i förbundsstyrelsens yttrande till motionen.

Fyra motioner rörde polispensionen. Här var yrkandena också något olika, men alla gick ut på att detta är en viktig fråga som man vill att förbundet ska arbeta med.

Här svarade förbundsstyrelsen att målet polispension efter 30 tjänsteår eller 60 levnadsår kvarstår i allra högsta grad. Dessutom har centrala parter initierat ett arbete för att nå en långsiktig lösning i förhandlingsprotokollet till RALS 2004-2007.

Även i år har studerandeförbundsområdena ett flertal intressanta motioner. Bland dessa finns en om lämplighetsprövning av studenter som skickats in gemensamt av studenterna i Solna, Umeå och Växjö genom Mostafa Alshawi. De vill att en prövning ska genomföras kontinuerligt under samtliga fem terminer av utbildningen. Enligt deras förslag skulle det ske genom att teori, praktik och personlig utveckling och lämplighet värderas lika högt. Men de påpekar också att detta kräver ett förstärkt samarbete mellan rekrytering, skola och myndighet.

Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning när det gäller idén att ha en fortlöpande lämplighetsprövning och yrkar på bifall till detta. Men anser samtidigt att resterande skrivning är så detaljerad att det inte är möjligt för förbundsstyrelsen att ställa sig bakom hela ordalydelsen.

Representantskapet kommer att fatta beslut om samtliga 53 motioner på torsdag. Men innan besluten fattas kommer de att stötas och blötas i gruppdiskussioner, under så kallade tematorg.

Alla motioner och yttranden finns att läsa på förbundets hemsida: www.polisforbundet.se

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst