PAN nr 5/06

5 september 2006, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Sparkas för misshandel av sambo

En polisinspektör som har dömts i hovrätten till villkorlig dom och dagsböter för att ha misshandlat och ofredat sin sambo får sparken. Tingsrätten har tidigare frikänt mannen.

Det var vid en diskussion mellan polismannen och hans sambo hemma i köket som det uppstod ett bråk. Enligt gärningsbeskrivningen har mannen kastat en brödkniv så att den fastnade i köksgolvet, för att hota sambon. Han har dessutom slagit henne i ansiktet och kastat kaffe på henne.

Enligt polismannens egen förklaring har han tappat brödkniven i golvet utan avsikt att hota sambon. När han gick ut ur köket med kaffekoppen i handen kom sambon efter, vilket gjorde att han fick dörren i ryggen och råkade skvätta kaffe på henne. Dessutom har han oavsiktligt träffat hennes kind med handen när de krockade.

Pan skriver att polismannen har riktat misshandeln mot en fysiskt svagare person i hemmet och att brottet därför är så allvarligt att han uppenbarligen är olämplig som polis.

Polisförbundet reserverade sig mot beslutet, men ansåg ändå att det fanns skäl att ifrågasätta inspektörens anställning. Men man vill att Pan ska ta hänsyn till att mannen har 36 års prickfri tjänst bakom sig och att brottet verkar vara en engångsföreteelse, samt att skadan från misshandeln var relativt lindrig.

Beslut: Avsked (rött)

Kommissarie avskedas efter HD-dom

Den kriminalkommissarie från Stockholm som dömdes i Högsta domstolen (HD) för vapenbrott och tjänstefel har avskedats efter beslut från Pan.

Kommissarien dömdes i tingsrätten till fyra års fängelse, bland annat för grovt vapenbrott, grovt tjänstefel och medhjälp till grovt narkotikabrott, men frikändes helt i hovrätten. Riksåklagaren överklagade hovrättsdomen till HD, som dömde kommissarien till villkorlig dom.

Kriminalkommissarien har under flera år arbetat med grov organiserad brottslighet, bland annat med hjälp av informatörer. Det har exempelvis handlat om att skaffa information om vapen- och narkotikaaffärer. I HD prövades inte de tidigare uppgifterna om narkotikahantering eller otillåten brottsprovokation.

Pan hade tidigare meddelat att polisen skulle mista jobbet om han dömdes för grovt vapenbrott, grovt narkotikabrott eller medhjälp till något av dessa brott.

Efter att domen hade fallit i HD beslutade Pan att kommissarien får sparken.

Beslut: Avsked (rött)

Misshandlade kollega efter julfest

En polisinspektör som dömdes till åtta månaders fängelse för grov misshandel i både tingsrätt och hovrätt får sparken, enligt Pans beslut.

Polisinspektören och kollegan satt tillsammans under middagen på personalens julfest och diskuterade inspektörens arbetsinsatser. De hade arbetat i samma turlag i flera år, och kollegan var inte nöjd med hur inspektören hade skött jobbet. Senare på kvällen gick de vidare till en pub och fortsatte att festa. Vid stängningsdags gjorde de sällskap hemåt eftersom de bor i närheten av varandra. Under promenaden diskuterade de tjänstetillsättningar, bland annat att inspektören hade sökt en befälstjänst men inte fått denna. Plötsligt, utan förvarning eller provokation, gav han kollegan ett kraftigt knytnävsslag i ansiktet så att han ramlade omkull. Sedan fortsatte misshandeln med flera sparkar mot huvudet och på kroppen.

Pan beslutade att polisinspektören skulle avskedas om han dömdes för misshandel som inte var ringa.

Beslut: Avsked (rött)

Upprörd polis hotade pizzabagare

En polisinspektör som står åtalad för olaga hot får behålla jobbet även om han döms i tingsrätten.

Det var strax före jul förra året som polisen ska ha hotat att döda en anställd på en pizzeria. Polismannen själv nekar till brottet. Uppgifterna om vad som egentligen har hänt går isär, men polisen hävdar att hans dotter hade blivit sexuellt ofredad av pizzabagaren och att det hade gjort honom mycket arg och upprörd. Vid tillfället låg han i skilsmässa och hade druckit några glas vin. Polismannen hade åkt till pizzerian för att tala om för mannen att han visste vad han gjort mot dottern och varna honom för att göra det igen. En polispatrull som kom till platsen upplevde polismannen som labil och i psykisk obalans.

Pan skriver i sitt yttrande att polismannen har uppträtt mycket olämpligt men att det inte kommer att leda till att han blir av med jobbet.

Yttrande: Behåller jobbet (grönt)

Förvarade vapnet i skrivbordslådan

En polisinspektör varnas efter att ha förvarat sitt tjänstevapen, magasin och ammunition i sin skrivbordslåda. Åklagaren valde att inte inleda förundersökning angående misstänkt tjänstefel.

Polismannen hade tidigare haft vapnet i sin frus vapenskåp, men när hon skulle påbörja en utbildning tog han tillbaka vapnet. Istället placerade han det i en låst skrivbordslåda i sitt tjänsterum.

Pan skriver att polisinspektören har varit oaktsam genom att förvara vapnet i skrivbordet och därmed åsidosatt vad som åligger honom som anställd. Felet är inte ringa, men det räcker med varning.

Beslut: Varning (gult)

Glömde att frige anhållen

En polisinspektör som glömde att frige en anhållen person får en varning.

Det var förra hösten som polisinspektören började arbeta som förundersökningsledare. Arbetsbelastningen var periodvis mycket hög och inspektören upplevde arbetssituationen som påfrestande.

Vid ett samtal med åklagare tog polisinspektören på sig att informera häktet om att en anhållen person skulle friges, men glömde sedan bort det. Det fick till följd att personen frigavs först 23 timmar senare.

Pan skriver att felet inte är ringa men att det räcker med en varning, bland annat med hänsyn till att inspektören hade en mycket ansträngd arbetssituation.

Beslut: Varning (gult)

Missade att avregistrera efterlysning

En kriminalinspektör varnas för att han missade att avregistrera en efterlyst person.

Det var i samband med att polismannen beslutade att lägga ned två förundersökningar som han missade att avregistrera en av de misstänkta från efterlysningsregistret. Det ledde till att den tidigare efterlyste mannen, som varit misstänkt för brott, blev förd till polisstationen och var tvungen att stanna där i två timmar.

Pan beslutade att ge polismannen en varning.

Beslut: Varning (gult)

Varning för vådaskott

En polisassistent får en varning för att han avlossat ett vådaskott.

Händelsen inträffade i samband med en torrdragsövning på skjutbanan på polisstationen. Skottet träffade den tavla som polismannen övade mot. Samtidigt vistades flera andra personer i övningslokalen.

Pan ger polisen en varning för att han har hanterat vapnet felaktigt.

Beslut: Varning (gult)

Lät misstänkt vänta för länge på förhör

Pan varnar en polisinspektör för att ha låtit en misstänkt person vänta för länge på att bli förhörd.

En person som var misstänkt för försök till dråp var anhållen i sin frånvaro innan han greps. Det upprättades en anmälan och förundersökning inleddes av polisinspektören. Men åklagaren blev inte informerad om att mannen var gripen och det hölls inte något förhör förrän nästan ett dygn senare. Pan menar att polisinspektören, som tjänstgjorde som stationsbefäl, skulle ha kontrollerat noggrannare och då ha upptäckt misstagen.

Pan beslutar att ge polismannen en varning för att han varit oaktsam.

Beslut: Varning

Stökig polis gjorde våldsamt motstånd

En polisinspektör som bland annat har hotat en kollega och gjort våldsamt motstånd får behålla jobbet.

Händelsen inträffade när polismannen på sin fritid besökte en grill. Han var berusad, uppträdde störande och kallade personalen för kriminell. Dessutom visade han sin polislegitimation. Han blev anmäld för förtal eller förolämpning, men förundersökningen lades ner.

Nästa dag kom han tillbaka till grillen och då kallade personalen på en polispatrull som skulle avvisa polisinspektören. I samband med det gjorde han sig skyldig till våldsamt motstånd och hot mot tjänsteman.

Polismannen har sedan flera år haft alkoholproblem som har varit kända av myndigheten där han arbetar. Han har också genomgått viss rehabilitering, varav en del i det innebar att han fick arbetsuppgifter där han inte kom så mycket i kontakt med allmänheten.

Polismannens hemmamyndighet ville avskeda honom, eftersom de ansåg att de gjort allt som går för att få mannen att sluta dricka. Men Pan tar hänsyn till att han nu ska få ny behandling för sina problem. Därför får han behålla jobbet.

Beslut: Ärendet avskrivs (grönt)

Polis oroade barn vid skolbesök

En polis som är åtalad för tjänstefel kommer att få behålla jobbet även om han döms i tingsrätten.

Polisinspektören var nyinflyttad på en mindre ort och hade irriterat sig på att det var rörigt där. Det var till exempel vanligt med trimmade mopeder och oskattade bilar. När polismannens sons cykel blev stulen åkte han till skolan och gick in i ett klassrum för att prata med barnen i årskurs fem och sex om vad som kan hända om man exempelvis stjäl en cykel.

Själv menar han att han åkte dit för att få hjälp av barnen att hitta cykeln. Han ska bland annat ha sagt att om man var snäll mot honom så var han snäll tillbaka, men om man jävlades så var det krig. Avslutningsvis hade han skrivit upp sitt telefonnummer på tavlan och bett barnen att ringa om de visste något.

Barnen blev oroliga och undrade varför polisen var arg på dem. Även föräldrar och lokala medier reagerade på det som hänt.

Pan anser att polisens beteende är mycket klandervärt, men att han ändå kan fortsätta att arbeta som polis.

Yttrande: Behåller jobbet (grönt)

Löneavdrag för rättning av p-bot

En poliskommissarie får fem dagars löneavdrag för att ha rättat två parkeringsanmärkningar, trots att han inte hade behörighet att göra det.

Båda anmärkningarna var på samma personbil, som tillhörde en bekant till polismannen.

Polismyndigheten anser att kommissarien inte hade befogenhet att fatta beslut om rättelse av parkeringsanmärkningar, varken i sin tjänst som spanare eller tidigare som närpolischef. Han har inte heller dokumenterat det inträffade som han borde. Polismannen har tidigare gått en utbildning för att kunna ta bort parkeringsanmärkningar, men den befogenheten har inte följt med på de senare befattningarna han har haft.

Pan anser att polismannen borde ha känt till vilka beslutsbefogenheter han har, särskilt då han innehar en chefsbefattning. Därför räcker det inte med varning, utan det blir också löneavdrag för fem dagar.

Beslut: Löneavdrag (gult)

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst